Visies van Genkgo

 • Zes jaar Genkgo

  Bram Huirne
  04 augustus 2015

  Genkgo vierde afgelopen maand haar zesde verjaardag. In deze zes jaren heeft het bedrijf een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Veel is veranderd, maar onze inzet om innovatieve software te maken die onze klanten en hun community helpt is ongewijzigd. Genkgo heeft laten zien een professionele partner te zijn voor haar klanten.

  Slagroom taart

  Een uniek product

  Genkgo is begonnen als kleine startup in Groningen. Hier kwamen de oprichters in aanraking met de specifieke ict vraagstukken van verenigingen en stichtingen. Zij leerden dat er veel werd gewerkt met verouderde programma's. Voor elke toepassing gebruikte men een aparte applicatie. Niet zelden werd een ledenadministratie bijgehouden in een gammele Excel sheet of met een CD-ROM installatie programma uit de vorige eeuw.

  Ondertussen was er een enorme ontwikkeling van internet- en softwareinnovaties op gang gekomen. Online toepassingen, tablets en smartphones waren begonnen aan hun grote opmars. Consumenten maakten hier al gretig gebruik van. Verenigingen en stichtingen konden dit niet. Een compleet online pakket voor verenigingen bestond gewoonweg niet.

  Dit inspireerde de oprichters de handen ineen te slaan. Zij besloten een hoogwaardig en innovatief IT platform te ontwikkelen om tegemoet te komen aan de specifieke vraag van verenigingen. Daarbij is gebruik gemaakt van de allernieuwste technieken. Met het lanceren van de eerste versie voor een running customer, welke nog altijd klant is, werd begonnen aan dit avontuur. Hiermee bracht Genkgo een uniek product op de markt. Veel verenigingen hebben sindsdien de weg naar Genkgo weten te vinden.

  Helpen van mensen, gemeenschappen en organisaties

  Inmiddels maken niet alleen verenigingen gebruik van de diensten van Genkgo. Ook bedrijven tonen sinds de oprichting belangstelling voor onze kwaliteiten. Wij leveren hen full-service diensten voor ontwikkeling, design en consultancy van zakelijke software, websites en mobiele applicaties. Altijd vormt hierbij ons bestaande software eco-systeem de basis.

  Onze doelstelling: Mensen, gemeenschappen en organisaties helpen zich beter te manifesteren in de snel veranderende informatiemaatschappij. Vanuit een platformgedachte de versnippering van softwareoplossingen tegen gaan. Het resultaat is een software ecosysteem dat plaats biedt aan alle toepassingen die de gebruiker nodig heeft.

  De activiteiten voor verenigingen vallen sinds enige tijd exclusief onder het merk VerenigingenWeb. Op deze manier is een beter onderscheid gekomen in onze diensten voor bedrijven (Genkgo) en verenigingen (Genkgo VerenigingenWeb).

  Software als een service

  De eerste applicaties van Genkgo heten Organisatie, Website en Communicatie. Deze worden na zes jaar nog steeds vol op gebruikt. Sinds de oprichting zijn er diverse nieuwe applicaties aan het ecosysteem toegevoegd. Hieronder vallen Financieel, Acquisitie & Sales, Webshop, Hosting en Project Management.

  Screenshot van een vroege versie van Genkgo
  Screenshot van de eerste versie van Genkgo

  Organisaties hoeven deze applicaties niet aan te schaffen. Zij betalen alleen voor het gebruik. Dat betekent dat zij geen grote investeringen hoeven te doen. De software van Genkgo wordt aangeboden als een online dienst. De software hoeft dus niet bij de klant op een computer of netwerk te worden geïnstalleerd: het wordt aangeboden via het internet. Genkgo neemt daarbij de zorg uit handen voor backups, beveiliging en onderhoud.

  In de jaren is er voortdurend gewerkt aan het verbeteren, versnellen en uitbreiden van deze applicaties en het platform waarop ze beschikbaar zijn. Al onze klanten kunnen profiteren van de innovaties die door ons team worden gedaan. De software die onze klanten gebruiken is altijd de laatste, nieuwste versie. Genkgo houdt hen altijd up to date door automatische updates.

  Verder bouwen op een stevig fundament

  Inmiddels zijn Genkgo en haar mensen gevestigd in het centrum van Amsterdam. Het bedrijf veranderde van VOF in Genkgo BV. Het oorspronkelijke team is van samenstelling gewisseld en heeft zich verder uitgebreid. Onze kennis en ervaring in softwareontwikkeling is de afgelopen jaren verder gegroeid. Onlangs is onze hosting verhuisd en heeft Genkgo haar eigen cloud ingericht. Dit hebben we gedaan met oog op de betrouwbaarheid, veiligheid en snelheid van onze diensten. Genkgo staat op een stevig fundament. Daardoor kunnen wij ons met succes richten op onze hoofdtaak: het oplossen van ICT problemen van organisaties en hun mensen.

  Dit is niet onopgemerkt gebleven. Ons klantenbestand is in de eerste zes jaar enorm gegroeid. We zijn heel erg dankbaar voor het vertrouwen dat we van hen hebben gekregen. Het inspireert ons om verder te gaan op de weg die we zes jaar geleden insloegen.

 • Online data bij Genkgo: eigendom en privacy

  Bram Huirne
  23 juni 2015

  Apple heeft onlangs aangekondigd actiever te worden in het waarborgen van privacy van haar gebruikers. Dit is een commitment die wij als Genkgo aanmoedigen. We zijn van mening dat iedereen het recht heeft op vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. Helaas is dit voor gebruik van internetdiensten niet vanzelfsprekend.

  Privacy Graghic

  "Als je er niet voor betaalt, dan ben jij het product."

  Producten van bedrijven als Google, Facebook en Dropbox zijn gratis te gebruiken. Deze bedrijven verdienen hun geld namelijk met advertenties. Het product dat zij verkopen is niet de app die jij gebruikt, maar toegang van adverteerders tot hun gegevensplatform. Om hun product te verbeteren, proberen ze steeds meer te weten te komen van hun gebruikers. Niemand weet nog waar dit naar zal leiden. Bij Genkgo is er geen onzekerheid over deze toekomst. Wij verdienen ons geld niet met dataverzameling. Genkgo vraagt een eerlijk bedrag in ruil voor het gebruik van onze software. Eigen software en dienstverlening zijn ons product, niet de gegevens van onze gebruikers.

  Verspreiding van gegevens over de wereld

  In Nederland moet (Europese) wetgeving je beschermen tegen inbreuken op privacy. Gebruik je echter een buitenlandse dienst zoals Google dan worden jouw gegevens over de grens gekopieerd naar een buitenlands datacentrum. Je bent dan overgeleverd aan de wetgever van dit land. Hier komen de buitenlandse overheden om de hoek kijken die toegang eisen tot jouw data. Grote providers hebben een gigantisch globaal netwerk aan datacentra. Als jij iets opslaat in Google Apps, dan wordt dit opgeslagen in één of meer buitenlandse datacentra. Waar de centra zich precies bevinden weet je niet. Jouw persoonlijke gegevens kunnen in feite overal over de wereld verspreid zijn zonder dat je hier van weet. Bij Genkgo weten we precies waar onze data staat. Alle gegevens van klanten staan veilig in het hoog gecertificeerde datacentrum Evoswitch in Haarlem. De gegevens van je organisatie zijn dus niet verspreid over de hele wereld, maar toegankelijk en veilig op een aan te wijzen plaats in ons eigen land. Wij leveren een brede range aan toepassingen die beschikbaar zijn in één cloud ecosysteem. Je hoeft dus niet voor elke toepassing weer een andere clouddienst te gebruiken. Dit voorkomt dat je meerdere kopieen van je data over de wereld verspreid bij aanbieders met elk hun eigen datacentra, afwijkende voorwaarden en internationale wetgevingen.

  Wie is de eigenaar van jouw gegevens

  Als je gebruik maakt van buitenlandse clouddiensten dan zijn hun voorwaarden van toepassing op jouw data. Dit betekent in de regel dat alles wat je bij hen online plaatst automatisch ook hun eigendom wordt. Je verliest dus het eigendom van je eigen data en documenten. Bij Genkgo doen we dit anders. Door ons beheerder data is en blijft het eigendom van de klant. Als je een foto bij ons upload dan blijft dit jouw eigen foto. Je hoeft niet bang te zijn dat deze ineens te zien is op een grote reclame poster. Artikel NOS. Bovendien is dit een groot voordeel voor de continuïteit van jouw organisatie. Bij Genkgo kun je geüploade persoonsgegevens namelijk downloaden en exporteren naar een open bestandsformaat. Mocht je besluiten te stoppen als klant dan kun je je deze gegevens dus gewoon meenemen. Dat vinden wij vanzelfsprekend.

  De waardeketen van privacy

  Een belangrijk product van Genkgo is VerenigingenWeb. Klanten die VerenigingenWeb gebruiken verzamelen met hun ledenadministratie een rijke schat aan gevoelige persoonsgegevens. Het is de plicht van een vereniging om hier zorgvuldig mee om te springen. Je moet zeker weten dat ook jouw software- en dataprovider dit doen. Genkgo heeft bewust bij haar oprichting gekozen voor een andere omgang met privacy dan haar concurrenten. Klanten blijven de eigenaar van hun data en Genkgo staat niet toe dat de gegevens beschikbaar zijn voor extern gebruik door derden. Ook in onze verdere bedrijfsvoering streven we naar bescherming en afscherming van data. Dit doen wij met een hypermoderne, gecentraliseerde en oer-hollandse cloud. Wij onderstrepen daarmee de grote waarde die privacy en gegevensbescherming hebben voor de gebruikers van onze producten, hun klanten en de samenleving als geheel.

 • De bouw van Genkgo Cloud

  Frederik Bosch
  08 juni 2015

  De afgelopen maanden is bij Genkgo zeer hard gewerkt aan de bouw van een eigen cloud platform. Als de bouw van het platform volledig is afgerond en bugs zijn verholpen, zal het onze klanten veel gaan bieden. Dit heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Met dit blog willen wij openheid van zaken geven en duidelijk maken dat Genkgo er alles aan doet om een zo stabiele mogelijke dienst te leveren.

  In dit artikel lichten we de totstandkoming van het platform toe. Allereerst wordt ingegaan op besluitvorming, daarna de realisatie en tot slot gaan we in op de toekomst. We zullen hierbij een aantal zaken bespreken waar we tevreden over zijn maar ook op zaken in gaan die niet goed gingen.

  foto van een wolk

  Besluitvorming

  In 2014 namen we het besluit om de inrichting van hosting te veranderen. Reden hier voor was een wens om onafhankelijker te zijn van leveranciers, zoals onze voormalige hostingleverancier Greenhost. In het verleden is gekozen voor die afhankelijkheid omdat Genkgo  zich alleen wilde concentreren op software- en webontwikkeling. Door de toenemende groei van het aantal klanten van Genkgo in de afgelopen jaren, kwam deze constructie onder druk te staan. De afhankelijkheid was te groot en de belasting die we daarmee op onze leverancier zette, zorgde voor onprettige situaties. Bovendien wilde Genkgo haar cloud geheel naar eigen wens inrichten, met meer dan voldoende kennis in huis om hostingzaken zelf te regelen. Er was grote behoefte aan een cloud die optimaal geschikt is voor onze software, en onze software alleen.

  Inrichting

  Nadat de keuze was genomen een eigen cloud op te gaan bouwen, hebben we ons een tweetal vragen gesteld. Welke eisen stellen we aan onze cloud? Welke werkzaamheden en verantwoordelijkheid gaan we naar ons toe trekken? Voor de antwoorden zijn wij terug gegaan naar de kernwaarden van het bedrijf Genkgo. Het platform dient voorop te lopen in innovatie. We willen onze klanten kunnen bedienen met de top-of-the-bill technologie. Daarnaast maakt Genkgo sinds oprichting deel uit van een duurzame, groene en energiebesparende waardeketen. Het is een vereiste dit te continueren. Tot slot dient het platform de privacy van onze klanten te waarborgen. Het moet duidelijk zijn waar de data van onze klanten staat en wie daar toegang toe heeft. Daarnaast willen we in staat zijn snel te reageren op veiligheidsproblemen zoals we dat bijvoorbeeld in 2014 deden voor het Heartbleed probleem.

  Onderzoek in de hostingmarkt leerde ons dat servers huren bij een hosting partij en daar zelf de software op te beheren en onderhouden de beste keuze was. Hostingpartij Vboxx uit Den Haag was bereid om speciaal voor Genkgo super snelle servers te plaatsen in Evoswitch te Haarlem, het duurzaamste datacentrum van Europa. Hierop worden automatisch driemaal dagelijks backups gemaakt zonder dat klanten daar hinder van ondervinden. Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde virtualisatie technologie die door Microsoft is ontwikkeld, genaamd Hyper-V. Dit een zeer goed gewaardeerd product.

  Infoworld score kaart van HyperV

  Realisatie

  De bouw van de cloud bestond uit een aantal fases. Allereerst moesten we onze eigen Genkgo software klaar maken om te kunnen werken op het nieuwe platform. Dit hebben we gedaan door versie 2.7 uit te brengen van onze software. Dit was vrij snel in orde gemaakt en leverde geen problemen op. Daarna hebben we de data overplaatst naar onze nieuw geprepareerde servers. Dit was een vrij groot werk dat we speciaal in de weekenden hebben gedaan om mogelijke overlast gedurende werktijd te voorkomen. Goed voorbereid zijn we hier aan begonnen. Met behulp van speciaal voor de verplaatsing ontwikkelde software werd het aantal menselijk handelingen en daarmee de kans op fouten gereduceerd. Daarnaast is de computer sneller dan de mens en kon downtijd van klanten bij het overplaatsen van de data extreem worden verkleind. De uiteindelijk downtijd bij overplaatsing bedroeg tussen 0 en 60 seconden per klant. De impact voor onze klanten is hier dus zeer klein geweest. Een aantal klanten heeft laten weten dat een flinke snelheidswinst op hun website te hebben gemerkt en daar blij mee te zijn.

  Onderhoud

  Met de succesvolle verplaatsing naar de nieuwe servers leek het moeilijkste gedeelte van de klus geklaard. Helaas was dit niet het geval. In het weekend van 19 april gingen onze servers opeens uit de lucht. Er was geen enkele indicatie dat de servers problemen hadden. Onderzoek wees uit dat de downtijd samen viel met het moment dat de servers bezig waren met backups. De volgende dag is in overleg met onze hostingpartij besloten te kiezen voor een andere backup-strategie die wordt aangeboden binnen HyperV. Daarna verdwenen de problemen en leek alles weer als normaal te werken. Maar dit was tijdelijk. Opnieuw ging het mis. Opnieuw was het gerelateerd aan backups. Na nieuw onderzoek, ook binnen onze eigen software, is de backup-strategie nogmaals aangepast. Helaas tevergeefs. Ook Microsoft-gecertificeerde medewerkers van Vboxx konden niet achterhalen wat hier nu aan de hand was.

  Daarmee stonden we voor een raadsel en waren in een moeilijke positie. Voor klanten van Genkgo die zeer intensief onze software gebruiken, ging dit alles niet onopgemerkt. Zij lieten volkomen terecht weten niet blij te zijn met de downtijd. Dus enerzijds hadden we hinder bij onze klanten en anderzijds nog geen oplossing voor het probleem. Uiteindelijk is besloten om de automatische backup strategie van HyperV tijdelijk uit te schakelen. Onze eigen database backup strategie bleef wel gewoon draaien, maar die backupt alleen databases en geen bestanden zoals foto's of andere documenten. Eens per week hebben we in de avonduren handmatig een HyperV backup gedaan en erop toegezien dat de backup slaagde. Hiermee waren we verzekerd van de beschikbaarheid van onze servers.

  Uit ons eigen onderzoek bleek dat het probleem zich alleen manifesteerde op zogenaamde Ubuntu (dit is een operating system zoals Windows en OSX, maar dan een Linux variant) machines. Daarop besloten we contact op te nemen met het 'kernel team' van Ubuntu. Dit team bestaat uit mensen die betrokken zijn bij het maken van dit operating system. Tevens is er contact gelegd met Microsoft via hun eigen HyperV development forum. Van het Ubuntu kernel team kregen we alle medewerking. Het is onvoorstelbaar hoe behulpzaam zij zijn geweest. Hun advies stelde ons in staat om nog meer informatie uit onze servers halen en zo dichter tot de kern van het probleem te komen. De nieuwe gegevens hebben we gebruikt om ons bericht op het Microsoft forum te verduidelijken.

  Foto van binnenzijde datacentrum

  Bugs in Microsoft HyperV

  Uiteindelijk kregen we van Microsoft een bevrijdende reactie. Er zitten bugs in de HyperV software voor Ubuntu en die manifesteren zich bij het maken van backups. Ook andere cloud-leveranciers blijken last te hebben gehad van de verschijnselen en downtijd. Microsoft heeft laten weten dat men al bezig was met 'patches' om het probleem op te lossen. Met behulp van het Ubuntu kernel team en Microsoft engineers zijn we momenteel bezig deze patches te testen en wanneer ze goed worden bevonden in productie te nemen.

  Hiermee hebben we eindelijk het lek boven. Toch heeft dit aardig wat voeten in de aarde gehad. Het  heeft enorm veel energie van het bedrijf gevergd en bovendien druk gezet op een aantal klantrelaties. Wij steken onze energie liever in projecten waar klanten profijt van hebben. Achteraf gezien zijn we van mening dat ons niet veel te verwijten valt. Het probleem is voor ons altijd prioriteit nummer één geweest en we hebben er alles aan gedaan om het op te lossen.

  Ook al lag het uiteindelijk buiten onze macht. Dit neemt uiteraard niet weg dat het heel vervelend is dat klanten last hebben gehad van deze problematiek. Met dit blog willen wij openheid van zaken geven en duidelijk maken dat Genkgo er alles aan doet om een zo stabiele mogelijke dienst te leveren. Daarvoor zijn we bereid heel diep te gaan.

  Toekomst

  Als de bouw van het cloud platform volledig is afgerond en de backup bugs zijn verholpen, zal het  onze klanten veel gaan bieden. Zo kunnen we nu al betere software ontwikkelen dankzij de additionele inzichten die we vanuit ons platform krijgen. Tevens zijn we in staat sneller updates op software (continuous deployment) uit te rollen. Wanneer kunnen we deze updates verwachten? Genkgo is bezig aan een grootse toevoeging voor de mobiele applicatie (VerenigingenApp), een nieuw evenementenbeheer applicatie en een vernieuwing van de webshop. Al deze updates zijn in een ver gevorderd stadium en zullen aanstaande zomer één voor één worden uitgerold. Via deze weg stellen we daar onze klanten van de op hoogte.

 • De zes redenen om over te stappen op administratiesoftware van Genkgo

  Bram Huirne
  04 februari 2013

  Software zal de rol van een boekhouder of administratieve medewerker niet geheel vervangen. Waarom zou u dan willen overstappen? Om zes redenen:

  U wilt:

  1. Op elk moment, op elke plaats uw gegevens raadplegen.

  De bedrijfsadministratie software van Genkgo installeert u niet op een pc. Het werkt namelijk in uw favoriete web browser, waardoor u overal toegang hebt tot uw administratie omgeving. U weet altijd waar u aan toe bent met betrekking tot uw klanten, medewerkers en leveranciers.

  2. Uw administratie koppelen aan uw website, CRM en marketinginspanningen.

  De administratiesoftware maakt deel uit één geïntegreerd platform: het IT ecosysteem van Genkgo. Dat betekent dat al uw IT zaken op elkaar zijn aangesloten. Met een klik van de muis stuurt u een opgemaakte e-mail naar uw debiteuren, u geeft uw klanten toegang tot een eigen omgeving op uw website, betalingen die op uw website worden gedaan worden automatisch verwerkt in uw boekhouding, enzovoort.

  3. Profiteren van een transparant maandelijks tarief.

  U hoeft geen cd-rom's meer aan te schaffen. U betaalt namelijk een vast bedrag per maand voor het gebruiken van onze software. Bovendien blijft u eigenaar van uw eigen data. Op elk moment van het jaar kunt u opzeggen.

  4. Automatische back-ups, updates en verbeteringen.

  Genkgo zorgt ervoor dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over back-ups en veiligheidszaken. Ons team is blijvend bezig om de software die u gebruikt te verbeteren en uit te breiden.

  5. De juiste beslissingen maken, op het juiste moment.

  U kunt met een klik van uw muis een overzicht krijgen van uw klanten, uw financiële situatie en uw communicatie. Administratie wordt zo beperkt tot een controle. U weet altijd waar u aan toe bent. U hebt overzicht.

  6. Tijd besparen door sneller en effectiever te kunnen werken.

  Dankzij de de slimme technologie van Genkgo kan u met slechts enkele klikken uw facturen opmaken en versturen, automatische betalingen uitvoeren, uw boekhouding raadplegen, etcetera. U werkt sneller, maakt minder fouten en kunt zich beter richten op core business.

  Hebben wij uw interesse gewekt? Lees hier meer over onze oplossingen voor bedrijven.