Visies van Genkgo

 • De bouw van Genkgo Cloud

  Frederik Bosch
  08 juni 2015

  De afgelopen maanden is bij Genkgo zeer hard gewerkt aan de bouw van een eigen cloud platform. Als de bouw van het platform volledig is afgerond en bugs zijn verholpen, zal het onze klanten veel gaan bieden. Dit heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Met dit blog willen wij openheid van zaken geven en duidelijk maken dat Genkgo er alles aan doet om een zo stabiele mogelijke dienst te leveren.

  In dit artikel lichten we de totstandkoming van het platform toe. Allereerst wordt ingegaan op besluitvorming, daarna de realisatie en tot slot gaan we in op de toekomst. We zullen hierbij een aantal zaken bespreken waar we tevreden over zijn maar ook op zaken in gaan die niet goed gingen.

  foto van een wolk

  Besluitvorming

  In 2014 namen we het besluit om de inrichting van hosting te veranderen. Reden hier voor was een wens om onafhankelijker te zijn van leveranciers, zoals onze voormalige hostingleverancier Greenhost. In het verleden is gekozen voor die afhankelijkheid omdat Genkgo  zich alleen wilde concentreren op software- en webontwikkeling. Door de toenemende groei van het aantal klanten van Genkgo in de afgelopen jaren, kwam deze constructie onder druk te staan. De afhankelijkheid was te groot en de belasting die we daarmee op onze leverancier zette, zorgde voor onprettige situaties. Bovendien wilde Genkgo haar cloud geheel naar eigen wens inrichten, met meer dan voldoende kennis in huis om hostingzaken zelf te regelen. Er was grote behoefte aan een cloud die optimaal geschikt is voor onze software, en onze software alleen.

  Inrichting

  Nadat de keuze was genomen een eigen cloud op te gaan bouwen, hebben we ons een tweetal vragen gesteld. Welke eisen stellen we aan onze cloud? Welke werkzaamheden en verantwoordelijkheid gaan we naar ons toe trekken? Voor de antwoorden zijn wij terug gegaan naar de kernwaarden van het bedrijf Genkgo. Het platform dient voorop te lopen in innovatie. We willen onze klanten kunnen bedienen met de top-of-the-bill technologie. Daarnaast maakt Genkgo sinds oprichting deel uit van een duurzame, groene en energiebesparende waardeketen. Het is een vereiste dit te continueren. Tot slot dient het platform de privacy van onze klanten te waarborgen. Het moet duidelijk zijn waar de data van onze klanten staat en wie daar toegang toe heeft. Daarnaast willen we in staat zijn snel te reageren op veiligheidsproblemen zoals we dat bijvoorbeeld in 2014 deden voor het Heartbleed probleem.

  Onderzoek in de hostingmarkt leerde ons dat servers huren bij een hosting partij en daar zelf de software op te beheren en onderhouden de beste keuze was. Hostingpartij Vboxx uit Den Haag was bereid om speciaal voor Genkgo super snelle servers te plaatsen in Evoswitch te Haarlem, het duurzaamste datacentrum van Europa. Hierop worden automatisch driemaal dagelijks backups gemaakt zonder dat klanten daar hinder van ondervinden. Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde virtualisatie technologie die door Microsoft is ontwikkeld, genaamd Hyper-V. Dit een zeer goed gewaardeerd product.

  Infoworld score kaart van HyperV

  Realisatie

  De bouw van de cloud bestond uit een aantal fases. Allereerst moesten we onze eigen Genkgo software klaar maken om te kunnen werken op het nieuwe platform. Dit hebben we gedaan door versie 2.7 uit te brengen van onze software. Dit was vrij snel in orde gemaakt en leverde geen problemen op. Daarna hebben we de data overplaatst naar onze nieuw geprepareerde servers. Dit was een vrij groot werk dat we speciaal in de weekenden hebben gedaan om mogelijke overlast gedurende werktijd te voorkomen. Goed voorbereid zijn we hier aan begonnen. Met behulp van speciaal voor de verplaatsing ontwikkelde software werd het aantal menselijk handelingen en daarmee de kans op fouten gereduceerd. Daarnaast is de computer sneller dan de mens en kon downtijd van klanten bij het overplaatsen van de data extreem worden verkleind. De uiteindelijk downtijd bij overplaatsing bedroeg tussen 0 en 60 seconden per klant. De impact voor onze klanten is hier dus zeer klein geweest. Een aantal klanten heeft laten weten dat een flinke snelheidswinst op hun website te hebben gemerkt en daar blij mee te zijn.

  Onderhoud

  Met de succesvolle verplaatsing naar de nieuwe servers leek het moeilijkste gedeelte van de klus geklaard. Helaas was dit niet het geval. In het weekend van 19 april gingen onze servers opeens uit de lucht. Er was geen enkele indicatie dat de servers problemen hadden. Onderzoek wees uit dat de downtijd samen viel met het moment dat de servers bezig waren met backups. De volgende dag is in overleg met onze hostingpartij besloten te kiezen voor een andere backup-strategie die wordt aangeboden binnen HyperV. Daarna verdwenen de problemen en leek alles weer als normaal te werken. Maar dit was tijdelijk. Opnieuw ging het mis. Opnieuw was het gerelateerd aan backups. Na nieuw onderzoek, ook binnen onze eigen software, is de backup-strategie nogmaals aangepast. Helaas tevergeefs. Ook Microsoft-gecertificeerde medewerkers van Vboxx konden niet achterhalen wat hier nu aan de hand was.

  Daarmee stonden we voor een raadsel en waren in een moeilijke positie. Voor klanten van Genkgo die zeer intensief onze software gebruiken, ging dit alles niet onopgemerkt. Zij lieten volkomen terecht weten niet blij te zijn met de downtijd. Dus enerzijds hadden we hinder bij onze klanten en anderzijds nog geen oplossing voor het probleem. Uiteindelijk is besloten om de automatische backup strategie van HyperV tijdelijk uit te schakelen. Onze eigen database backup strategie bleef wel gewoon draaien, maar die backupt alleen databases en geen bestanden zoals foto's of andere documenten. Eens per week hebben we in de avonduren handmatig een HyperV backup gedaan en erop toegezien dat de backup slaagde. Hiermee waren we verzekerd van de beschikbaarheid van onze servers.

  Uit ons eigen onderzoek bleek dat het probleem zich alleen manifesteerde op zogenaamde Ubuntu (dit is een operating system zoals Windows en OSX, maar dan een Linux variant) machines. Daarop besloten we contact op te nemen met het 'kernel team' van Ubuntu. Dit team bestaat uit mensen die betrokken zijn bij het maken van dit operating system. Tevens is er contact gelegd met Microsoft via hun eigen HyperV development forum. Van het Ubuntu kernel team kregen we alle medewerking. Het is onvoorstelbaar hoe behulpzaam zij zijn geweest. Hun advies stelde ons in staat om nog meer informatie uit onze servers halen en zo dichter tot de kern van het probleem te komen. De nieuwe gegevens hebben we gebruikt om ons bericht op het Microsoft forum te verduidelijken.

  Foto van binnenzijde datacentrum

  Bugs in Microsoft HyperV

  Uiteindelijk kregen we van Microsoft een bevrijdende reactie. Er zitten bugs in de HyperV software voor Ubuntu en die manifesteren zich bij het maken van backups. Ook andere cloud-leveranciers blijken last te hebben gehad van de verschijnselen en downtijd. Microsoft heeft laten weten dat men al bezig was met 'patches' om het probleem op te lossen. Met behulp van het Ubuntu kernel team en Microsoft engineers zijn we momenteel bezig deze patches te testen en wanneer ze goed worden bevonden in productie te nemen.

  Hiermee hebben we eindelijk het lek boven. Toch heeft dit aardig wat voeten in de aarde gehad. Het  heeft enorm veel energie van het bedrijf gevergd en bovendien druk gezet op een aantal klantrelaties. Wij steken onze energie liever in projecten waar klanten profijt van hebben. Achteraf gezien zijn we van mening dat ons niet veel te verwijten valt. Het probleem is voor ons altijd prioriteit nummer één geweest en we hebben er alles aan gedaan om het op te lossen.

  Ook al lag het uiteindelijk buiten onze macht. Dit neemt uiteraard niet weg dat het heel vervelend is dat klanten last hebben gehad van deze problematiek. Met dit blog willen wij openheid van zaken geven en duidelijk maken dat Genkgo er alles aan doet om een zo stabiele mogelijke dienst te leveren. Daarvoor zijn we bereid heel diep te gaan.

  Toekomst

  Als de bouw van het cloud platform volledig is afgerond en de backup bugs zijn verholpen, zal het  onze klanten veel gaan bieden. Zo kunnen we nu al betere software ontwikkelen dankzij de additionele inzichten die we vanuit ons platform krijgen. Tevens zijn we in staat sneller updates op software (continuous deployment) uit te rollen. Wanneer kunnen we deze updates verwachten? Genkgo is bezig aan een grootse toevoeging voor de mobiele applicatie (VerenigingenApp), een nieuw evenementenbeheer applicatie en een vernieuwing van de webshop. Al deze updates zijn in een ver gevorderd stadium en zullen aanstaande zomer één voor één worden uitgerold. Via deze weg stellen we daar onze klanten van de op hoogte.

 • 3. Slimmer Ondernemen met Responsive Web Design

  Marloes Zweers
  20 juni 2013

  Responsive Web Design: de tweede IT oplossing voor een stijging van 80% in het gemiddelde 'smartphone' gebruik wereldwijd in 2012. Met een zichzelf aanpassend design wordt zakelijke online content op elk (mobiel) apparaat optimaal weergegeven. Dergelijke gebruiksvriendelijke websites voor klanten én medewerkers zijn tegenwoordig een essentieel onderdeel van een succesvolle online strategie.

  “IT Oplossingen voor een Succesvolle Online Strategie” (Deel 3/3)

  In dit derde deel van de serie “IT oplossingen voor een succesvolle online strategie” wordt beschreven hoe een Responsive Web Design online ondernemen optimaliseert. Deze IT oplossing vormt een antwoord op het veranderende internet gebruik onder klanten en medewerkers, zoals beschreven in deel 1. In deel 2 werd reeds een andere oplossing uiteengezet: Mobiele Apps.

  3.1 Responsive Web Design

  Jarenlang werden websites ontwikkeld met het idee dat bepaalde eigenschappen een vast gegeven waren. Zo werd een schermresolutie van 1024 pixels als standaard aangehouden. Bovendien werd er veelal enkel rekening gehouden met Grafische User Interfaces (GUI's): bediening en navigatie door middel van muis en toetsenbord. De recente opkomst van uiteenlopende mobiele devices vraagt echter om een nieuwe aanpak met betrekking tot online content:

  • Futureproof design – anticiperen op schermresoluties die pas in de toekomst worden gefabriceerd
  • De eindgebruiker beschikt altijd over een optimale weergave van de content
  • Vergroot gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit op alle apparaten en vermijdt hiermee frustratie bij de gebruiker
  • Navigatie geoptimaliseerd voor Natural User Interfaces
  • Via één beheersysteem (CMS) online content aanpassen
  • Goede SEO optimalisatie 

  Responsive web design is de IT oplossing die ervoor zorgt dat online content zo wordt ontworpen dat deze zich automatisch aanpast aan het device, de browser en de wensen van de eindgebruiker.  Weergave van tekst, lay-out en afbeeldingen en navigatie via Natural User Interfaces ('touch', stem en gebaren) worden daarmee geoptimaliseerd, zodat de gebruiksvriendelijkheid sterk verbeterd. De content op zich hoeft niet te veranderen; het wordt enkel op aangepaste wijze aangeboden. 

  Een responsive design is dan ook de eenvoudigste oplossing voor ondernemers. Het is niet langer nodig een aparte mobiele website te ontwikkelen, waarvan de inhoud apart van de 'normale' website aangepast dient te worden. Ongeacht wel apparaat wordt gebruikt, de domeinnaam (URL) van de site blijft hetzelfde, zodat Search Engine Optimization (SEO) veel efficiënter toegepast kan worden. 

  3.2  Responsive Design & Ondernemen

  In een kenniseconomie als Nederland is innovatie van groot belang om de concurrentiepositie te versterken en behouden. In 2011 was dan ook 48% van de Nederlandse bedrijven in meer of mindere mate innovatief. Een percentage dat de laatste jaren steeds meer toeneemt door het zeer gunstige IT landschap in vergelijking met andere EU-lidstaten. Via een snelle internetverbinding doen Hollandse bedrijven veel elektronische verkopen.

  3.2.1 Verbeter online interactie met klanten en medewerkers

  De exponentiële groei in mobiel internetten (grafiek 3a) is niet alleen een logisch gevolg van dit gunstige landschap, het vormt tevens de aanleiding voor recente IT innovaties. Er wordt zelfs geopperd dat mobiel internet gebruik in 2017 desktop internet gebruik zal passeren. In India werd deze ontwikkeling al in mei 2012 geconstateerd. Innoverende IT toepassingen bieden ondernemers daarom de handvatten die noodzakelijk zijn om doelgroepen van gebruiksvriendelijke websites op mobiele apparaten te voorzien. 

  Persoonlijk Internetgebruik verschillende Devices (%)
    PC/Desktop Laptop Mobiele Telefoon Andere apparatuur
  2005 95 27 13 5
  2006 93 33 14 7
  2007 91 44 21 13
  2008 87 56 24 17
  2009 86 65 30 25
  2010 83 73 39 29
  2011 80 77 53 34
  2012 78 81 64 41
  3a. Aandeel persoonlijk internetgebruik op verschillende devices van alle Nederlanders met internetverbinding Bron: CBS

  Door het gebruiksgemak van websites op alle devices te vergroten, zal content door klanten als prettiger worden ervaren, zullen zij eerder vinden waarnaar zij op zoek zijn en worden er meer contactmomenten en leads gegenereerd. Op deze manier zal de merkbeleving en naamsbekendheid verbeteren, klantloyaliteit vergroten en elektronische verkopen toenemen.

  Ook de interactie met medewerkers wordt middels een Responsive website geoptimaliseerd. Deze interne doelgroep kan op dergelijke websites namelijk efficiënter online content op Private Social Networks nuttigen via mobiele apparaten. Thuis en onderweg werken wordt met een responsive website design dan ook maximaal ondersteund. 

  3.2.2 Implementatie van een responsive strategie

  Het implementeren van een responsive web design in de online strategie kan op verschillende manieren. De 'Mobile-first' aanpak heeft echter, waar mogelijk, de voorkeur. Bij deze werkwijze start de implementatie met het bepalen van de meest effectieve indeling en het meest efficiënte design van de mobiele versie. De minimale weergave mogelijkheden op deze kleine beeldschermen dwingt de ondernemer na te denken over een hiërarchie in de online content: Wat zijn de belangrijkste communicatiedoelen en welke online content helpt deze in de eerste plaats te behalen?

  Wanneer deze doelen door de ondernemer zijn geformuleerd, kan een designer een effectieve indeling maken, waarbij deze relevante informatie in het oog springt bij de eindgebruiker. Na de ontwikkeling van deze mobiele weergave, wordt er gewerkt aan de weergave van hogere schermresoluties, eindigend met de grootste beeldschermen. Van Mobile naar Smart TV bijvoorbeeld. Uiteraard biedt de grootte van Smart TV's hierbij de mogelijkheid meer informatie te tonen. 

  Beginnen met het design voor mobiele devices is daarnaast de meest vanzelfsprekende keuze, omdat mobiel internetten in de afgelopen 8 jaar met 51% is gestegen. Smartphones, tablets en andere mobiele apparaten zijn bij alle doelgroepen razend populair; daar kunnen bedrijven niet langer omheen. Ook de internet via tv is bezig met een enorme opmars: van alle Nederlandse huishoudens beschikte in 2012 al 20% over een televisie met internetverbinding; tegenover slechts 1 á 2 % in 2007.  

  Succesvoller en responsive ondernemen

  Over 5 jaar zal Responsive Web Design met grote waarschijnlijkheid de standaard zijn, al dan niet gecombineerd met nieuwe innovaties en mogelijkheden. 

  Een Responsive Web Design is voor ondernemers interessant:

  • Als het bedrijf wil dat de layout van de site zich aanpast aan het device, zodat gebruiksvriendelijkheid gemaximaliseerd wordt en content duidelijk wordt weergegeven
  • Als de (beoogde) doelgroep regelmatig gebruikmaakt van andere devices dan een desktop of laptop, zoals tablets en smartphones
  • Als het bedrijf wil reageren op eerdergenoemde internet trends en wil anticiperen op technische ontwikkelingen die in de toekomst met zekerheid zullen volgen (zoals grotere en kleinere schermresoluties en vernieuwde besturingssystemen)

  Implementatie van een responsive design gebeurt bij voorkeur via het 'mobile-first' principe, waarna er voor oplopende schermresoluties wordt ontworpen. Een optimale gebruikerservaring voor klant én werknemer wordt met een Responsive Web Design gegarandeerd; dat staat buiten kijf.

  Responsive web design: het is niet langer de vraag of ondernemers het moeten implementeren, het is de vraag hoe zij dit zo snel mogelijk kunnen realiseren.

 • 2. Slimmer Ondernemen met Mobiele Apps

  Marloes Zweers
  06 juni 2013

  Het aantal ‘mobile device gebruikers’ groeit nog altijd sterk: eind 2012 was 61% van de Nederlandse mobiele telefoons al een smartphone. Hoe reageer je als ondernemer op het toenemende mobiele internetgebruik van klanten en medewerkers? Optimalisatie van online content is hierop het antwoord en onder andere mobiele applicaties (Apps) maken het mogelijk. Wat zijn Apps en hoe zet ondernemend Nederland ze succesvol in?

  “IT Oplossingen voor een Succesvolle Online Strategie” (Deel 2/3)

  In dit tweede deel van de serie “IT oplossingen voor een succesvolle online strategie” wordt beschreven hoe mobiele applicaties (Apps) online ondernemen optimaliseert. Deze IT oplossing vormt een antwoord op het veranderende internet gebruik onder klanten en medewerkers, zoals beschreven in deel 1. In deel 3 zal een tweede oplossing uiteengezet worden: Responsive Web Design.

  2.1 Mobiele Apps & Succesvol ondernemen

  Ondernemers kunnen het belang van een sterke 'online presence' en optimale weergave van online content tegenwoordig niet langer onderschatten. Hoog tijd dus om na te denken over de inzet van mobiele applicaties (Apps) in de, anno 2013, noodzakelijke online strategie.

  2.1.1 Wat is een App?

  Het aanbod aan mobiele devices is de afgelopen jaren in een rap tempo gegroeid en uitgebreid. Hiermee verschilt de weergave en navigatie sterk voor voor de mobiele apparaten, schermresoluties en besturingssystemen. Apps maken het mogelijk deze content te optimaliseren en succesvoller online te ondernemen.

  Een mobiele applicatie (App) is een programma, speciaal ontwikkeld voor mobiele devices, dat uiteenlopende functionaliteiten en mogelijkheden ondersteunt. De App wordt door mobiele gebruikers gedownload op het device en verschijnt op het beginscherm ervan als een icoon. Hierdoor is de applicatie snel en gemakkelijk te gebruiken. 

  2.1.2 Hoe faciliteert een App succesvol online ondernemen?

  De mogelijkheden met betrekking tot mobiele applicaties zijn zeer divers. Maar wanneer doen ondernemers er verstandig aan een App aan te bieden? En voor welke doelgroepen heeft een App toegevoegde waarde? Belangrijke aandachtspunten bij het formuleren van een succesvolle online strategie.

  Op het 'wanneer' bestaat helaas geen duidelijk afgebakend antwoord voor elke ondernemer. Een App is voor ondernemers interessant wanneer via deze IT toepassing beoogde doelgroepen beter bereikt worden. Dit geldt zowel voor interne als externe groepen. Op basis van getoonde cijfers kan vastgesteld worden dat klanten én werknemers steeds vaker mobiel en onderweg internetten.

  Efficiënter en succesvoller communiceren met doelgroepen

  Ondernemers moeten waken niet achter te lopen op deze groepen: de gemiddelde klant en werknemer adopteert tegenwoordig razendsnel innovatieve technologieën. Een App biedt de mogelijkheid efficiënter en succesvoller met deze doelgroepen te communiceren.

  Ten eerste kan een mobiele app online marketingboodschappen optimaliseren voor elk device. Een app aanbieden in Appstores kan daarnaast de zichtbaarheid en/of reputatie van een organisatie vergroten bij externe doelgroepen. Wees je als ondernemer dus bewust van de internetbehoeften van (potentiële) klanten en gebruik deze kennis bij het formuleren van een online communicatiestrategie.  

  Ten tweede kan een App marketing - en sales werkzaamheden automatiseren: efficiëntie van online CRM zal toenemen wanneer klantgegevens altijd en overal inzichtelijk zijn. Van de Nederlanders maakt momenteel al 60% gebruik van internet voor het werk. CRM Software wordt echter slechts door 19% van de bedrijven ingezet om klantgegevens te analyseren, blijkt uit gegevens van het CBS. Met een zakelijke app op devices van werknemers is het mogelijk CRM- activiteiten en 'flexwerken' enorm te optimaliseren.

  2.2 Soorten mobiele applicaties (Apps)

  Als ondernemers de stap hebben gezet om over te gaan tot het ontwikkelen van een zakelijke app, moet er een keuze gemaakt worden uit  verschillende soorten, met elk andere voor- en nadelen. 

  Er bestaan grofweg 2 soorten mobiele apps: Native Apps en Web Apps. Daarnaast worden er Hybride Apps en Universal Apps ontwikkeld, die beide enkele pluspunten van eerstgenoemde soorten combineren. 

  2.2.1 Native Apps

  De zogenaamde Native App is een mobiele applicatie die gebruik kan maken van interne features van een apparaat, zoals de camera, GPS of de contactenlijst. Deze mogelijkheid kan een welkome toevoeging betekenen voor bepaalde ondernemers.

  Een winkelketen die smartphone gebruikers de dichtstbijzijnde filialen wil tonen, heeft er bijvoorbeeld baat bij dat de locatie van de gebruiker wordt bepaald aan de hand van GPS. Ook salesmedewerkers die onderweg klantgegevens in willen zien en deze met de contactenlijst van het apparaat wil synchroniseren, zullen de Native App om deze mogelijkheid prefereren.

  Een Native App heeft echter ook enkele nadelen. Zo moet door een programmeur voor elk device en besturingssysteem (Android, iOS, Windows) in een aparte code geprogrammeerd worden. De kosten kunnen daarom snel oplopen wanneer je als ondernemer besluit een zakelijke App aan te bieden op verschillende platforms. Het is dan ook aan iedere ondernemer zelf om te bereken of de ROI (Return on Investment) het ontwikkelen van een Native App rechtvaardigt. 

  Voordelen Native App Nadelen Native App
  - Kan interne features van een mobiel device gebruiken (camera, GPS) - Ontwikkelingskosten zijn hoog: de App dient voor elk besturingssysteem apart gecodeerd te worden
  - Downloaden uit Appstores: Vergroot zichtbaarheid /imago organisatie - De mogelijkheden van een Native App hoeven geen toegevoegde waarde te hebben voor een ondernemer
  - Optimale gebruiksvriendelijkheid voor elk type gebruiker: unieke app voor elk platform - Plaatsen van de app in de verschillende stores kost geld
  - Gebruikt pushberichten (notificaties)   

  2.2.2 Web Apps

  Web Apps, daarentegen, worden met bestaande webtechnologie ontwikkeld. Het is daarom niet nodig om voor elk type device een unieke App te programmeren zoals bij de Native App het geval is: elk apparaat met een browser en de beschikking over internet geeft toegang aan de gebruiker.

  Tevens is het mogelijk de Web App te ontwikkelen gebruikmakend van 'Responsive Web Design', zodat weergave van de content en gebruiksvriendelijkheid van de App op alle verschillende platforms optimaal is, niet alleen op mobiele devices maar ook op de desktop en laptop.

  Ook Web Apps hebben echter enkele minpunten. Zo is het niet mogelijk om een Web App aan te bieden in de app stores. Mobiele gebruikers kunnen de app als icoon plaatsen op het beginscherm via een link op de normale website van de organisatie.

  The Financial Times koos in 2011 bewust voor een Web App in plaats van een Native App. De Amerikaanse krant wil geen vergoeding aan Apple ($99 per jaar + percentage opbrengst downloads) betalen voor het plaatsen van de App in de AppStore. FT houdt hiermee bovendien zelf de controle over eigen bezoekersgegevens.

  Het nadeel van Web Apps is dat interne features, zoals GPS en/of pushberichten, niet (of nauwelijks) gebruikt kunnen worden.

  Voordelen Web App Nadelen Web App
  - Kan in één taal geschreven worden voor alle devices en systemen; dus lagere ontwikkellings- en onderhoudskosten - Niet in App Stores beschikbaar
  - Geen vergoeding en percentage van opbrengsten afdragen aan Apple of Google - Geen pushberichten mogelijk
  - Optimale gebruiksvriendelijkheid voor elk type gebruiker en device door 'Responsive Web Design' - Gebruik van interne features device wordt niet ondersteund
  - Bezoekgegevens in eigen beheer (inloggen door klanten en medewerkers)
   

  2.2.3 Hybride Apps en Universal Apps

  Hybride apps zijn simpel gezegd Web Apps waar een soort 'schil' van een Native App omheen is gebouwd. Software als PhoneGap van Adobe maakt het mogelijk in één keer een Hybride App voor alle platforms te ontwikkelen. Het combineert hiermee enkele voordelen van beide typen.  

  Voordelen van de Hybride App:

  • het gebruiksgemak kan, net als bij de Web App, voor elk device geoptimaliseerd worden via Responsive Web Design
  • kan wél aangeboden worden in App Stores 
  • kan wél gebruikmaken van de interne device features 
  • mogelijk om pushberichten in te schakelen

  Een Universal App maakt het mogelijk een Native App op alle devices binnen een specifiek besturingssysteem optimaal weer te geven. Voor andere besturingssystemen dient echter nog steeds een aparte Native App ontwikkeld te worden. Universal design neemt hiermee wel een deel van de ontwikkelkosten weg. 

  Bij zowel de Web als de Hybride App wordt eigenlijk een mobiele versie van de website weergegeven. Bij de Native en Universal App wordt daarentegen unieke content ontwikkeld. Laatstgenoemden voelen daardoor over het algemeen beter aan dan de Hybride App en Web App. 

  Slimmer ondernemen via Apps

  Apps bieden ondernemers de mogelijkheid succesvoller online te ondernemen, aangezien interactie met zowel klanten als werknemers middels deze applicaties geoptimaliseerd wordt. CRM- en marketingactiviteiten worden effectiever en interne organisatieprocessen efficiënter vormgegeven.

  Er wordt dan ook met klem geadviseerd via een kosten-baten analyse een keuze te maken over de inzet van Apps in de essentiële online organisatiestrategie.

  Bronnen groeicijfers (mobiel) internetgebruik: KPCB Internet Trends Stanford, 2012; CBS StatlineMarketing OnlineTrendrapport internetgebruik 2012. Een Nederlands en Europees perspectief
 • 1. Het Uitgangspunt: Internetgebruik en Trends 2013

  Marloes Zweers
  28 mei 2013

  Een indrukwekkende groei in het internetgebruik op 'mobile devices' als smartphones (+11%) en tablets (+17%) in 2012, toont aan dat ondernemen steeds meer in de ‘Cloud’ (mobiel, onderweg en online) gebeurt. Welke internetontwikkelingen verdienen de onverdeelde aandacht van ondernemers? En hoe kunnen innovatieve IT toepassingen deze kennis vertalen naar succesvolle online strategieën?

  IT Oplossingen voor een Succesvolle Online Strategie” (Deel 1/3)

  In dit eerste deel in de serie “IT oplossingen voor een succesvolle online strategie” worden trends en ontwikkelingen aangaande internetgebruik en de implicaties hiervan voor ondernemers behandeld. Vervolgens wordt uitgelegd welke IT oplossingen op deze kennis inspelen en ‘online’ ondernemen optimaliseren.  Twee oplossingen - mobiele applicaties en Responsive Web Design- worden in deel 2 en 3 voor u geëvalueerd.

  1.1      Internet trends: cijfers & statistieken

  IT innovaties worden in een hoog tempo geadopteerd door medewerkers en klanten. Hierdoor is internetten anno 2013 allesbehalve plaats- en tijdsgebonden. Dit is de belangrijkste conclusie van verschillende rapporten en onderzoeken die onlangs gepresenteerd zijn. Als ondernemer dient u van dergelijke internetontwikkelingen op de hoogte te zijn, zodat u deze kennis kan inzetten om slimmer online te ondernemen. Daarom de belangrijkste cijfers voor ondernemers op een rij:

  1.1.1    Wie? (Gebruikers)

  • 94% van de Nederlandse huishoudens heeft toegang tot internet – Hoogste score van Europa
  • 87% van de Nederlanders gebruikt internet dagelijks
  • Het aantal 'digibeten' in Nederland (minimaal een jaar geen internet gebruikt) is gedaald naar 6%; tegenover 13% in 2007 (Trendrapport Internetgebruik 2012)

  1.1.2    Wat? (Devices)

  Met 'devices' worden de apparaten bedoeld die worden gebruikt om toegang tot het internet te verkrijgen en waarmee online content wordt bekeken. De populairste devices in Nederland zijn de laptop, desktop, smartphone en in toenemende mate de tablet.

  • In 2012 was voor het eerst de laptop het meest gebruikte medium voor internettoegang
  Aandeel (%) 'Device bezit'
    Desktop Smartphone Tablet
  2011 73 31 10
  2012 67 42 27
  a. Percentage Nederlanders in het bezit van een desktop computer, smartphone en/of tablet

  1.1.3    Waar? (Locatie)

  • Thuis, op het werk en ‘onderweg’
  • 21% van de hoogopgeleiden werkt minimaal één keer per week thuis

  Nederlanders maken gemiddeld 4 uur en 48 minuten gebruik van internet op een werkdag, tegenover 4 uur en 18 minuten op een vrije dag. Vooral hoogopgeleiden maken op werkdagen veel gebruik van internet (5 uur en 36 minuten). Dit vertaalt zich ook in de positieve houding die Nederlanders hebben tegenover de combinatie van werk en internet. Het ‘nieuwe werken’ (werknemers kiezen zelf waar en wanneer ze werken) heeft er bovendien toe geleid dat de fysieke locaties ‘thuis’, ‘werk’ en ‘onderweg’ niet langer afgebakende definities hebben.

  • De afgelopen 2 jaar is het wereldwijde aandeel mobiel internetverkeer (% van het totale internetverkeer) mede hierdoor ruim verdrievoudigd (Internet Trends Stanford, 2012)

  1.1.4    Waarom? (Doel internetgebruik)

  • Internet wordt zowel voor persoonlijke als zakelijke doelen intensief gebruikt
  • Bijna 8 op de 10 Nederlanders gebruikt 1 of meerdere sociale media (SMO 2013)
  Motivatie Internetgebruik
    16-35 36-55 55+
  Informatie 3.9 4.2 4.1
  Vermaak 3.9 3.8 3.7
  Interactie 3.8 3.7 3.7
  Transactie 3.7 3.8 3.6
  Ontwikkeling 3.5 3.5 3.5
  Ontspanning 3.0 2.8 2.8
  Community 2.9 2.7 2.6
  Carrière 2.9 2.7 2.4
  b. Motivaties internetgebruik onder Nederlanders per leeftijdscategorie (1 = Geen motivatie; 5 = Hoge motivatie)

  Social Media Gebruik
    Facebook YouTube LinkedIn Twitter Google+ Hyves
  Aantal Gebruikers 7,9 7,1 3,9 3,3 2 1,2
  Dagelijkse Gebruikers  5 0,9 0,4 1,6 0,5 0,3
  Aandeel (zeer) loyale gebruikers  89% 93% 91% 86% 78% 52%
  c. Aantal Nederlanders (miljoenen)/ Loyaliteit (%) per sociaal medium

  De groei van het aantal Facebook- en YouTube-gebruikers zwakt af, omdat de sociale media tegenwoordig door de consument als gevestigde communicatiekanalen worden ervaren en niet langer als een hype.

  1.2      Integratie IT oplossingen met organisatiestrategieën

  De implicaties die deze cijfers hebben voor de ontwikkeling van een online organisatiebeleid dienen niet onderschat te worden. Zoals blijkt wordt online content in toenemende mate 'onderweg', op elk moment van de dag gebruikt en bekeken. Oplossingen uit de informatie technologie optimaliseren weergave van online content via verschillende devices. Daarnaast verhogen deze IT toepassingen de prestatie van uw Online CRM en organisatieprocessen.    

  1.2.1   IT & (mobiele) Devices

  Consumenten en medewerkers maken tegenwoordig gebruik van een uiteenlopend aanbod aan devices om online zowel met bedrijven als elkaar te communiceren. Hoewel in Nederland internettoegang via een desktop en/of laptop  nog het meest gebruikt wordt, toont recent onderzoek een substantiële groei aan in internetten via mobiele devices.

  Deze groei wordt versterkt door de populariteit van het ‘Bring Your Own Device’ (BYOD) beleid, waarbij werknemers eigen devices mogen gebruiken voor zakelijke doeleinden.  Dit beleid wordt met name gehanteerd omdat organisaties de ontwikkelingen op het gebied van mobiele apparatuur nauwelijks kunnen bijhouden; innovatieve producten worden momenteel sneller geadopteerd door medewerkers en klanten. De eerste drie stadia in de levenscyclus van innovaties volgen elkaar hiermee sneller op dan ooit. De totale levensduur wordt hiermee echter ook sterk verminderd.

  d. Innovatietheorie van Rogers

  De verschillen tussen deze apparaten beperken zich niet alleen tot schermgrootte; ook het besturingssysteem (iOS, Android) en de manier van navigeren (muis of ‘touch’) verschilt sterk onderling.  IT oplossingen, zoals ‘Responsive Design’ en mobiele applicaties, zorgen ervoor dat deze verschillen niet ten koste gaan van de gebruiksvriendelijkheid en weergave van online content.

  1.2.2   IT & CRM

  Om marketingdoelstellingen te halen is het van groot belang dat CRM optimaal en rendabel wordt ingezet. CRM, ‘Customer Relationship Management’, behelst alle activiteiten die een bedrijf onderneemt om relaties met klanten aan te gaan, te beheren en te versterken. Het gaat hierbij dus zowel om acquisitie van nieuwe klanten als om het beheren van bestaande klantrelaties.  Voldoende klantinzicht is uiteraard nog altijd waar CRM om draait; internetmogelijkheden vragen echter om een nieuwe invulling van de functie: ‘Online CRM’.

  Er is sprake van een wederkerige relatie tussen IT en CRM;

  • Klantinzichten zijn noodzakelijk om (online) strategieën te formuleren, waarbij IT oplossingen faciliteren in de interactie met  de doelgroepen
  • IT oplossingen optimaliseren CRM: klantgegevens worden via geautomatiseerde toepassingen verzameld, geanalyseerd en verwerkt.

  CRM is tegenwoordig tevens onlosmakelijk verbonden met CRM software. Middels dergelijke software worden klantgegevens opgeslagen en beheerd. Het toenemende gebruik van mobiele devices vergroot de vraag naar ‘Online CRM’-toepassingen, ofwel de mogelijkheid om altijd en overal klantinzichten te beheren. Voor succesvolle implementatie van Online CRM zijn de volgende ingrediënten noodzakelijk:

  1. ‘Cloud-sourcing’ – Via de ‘Cloud’ zijn gegevens altijd en overal inzichtelijk: er wordt via internet op het systeem of de software ingelogd
  2. Responsive Design/Mobiele Applicaties- Optimale weergave en gebruiksgemak op verschillende devices
  3. Integratie van de CRM functie in andere organisatiefuncties en –systemen - zoals sales, marketing, statistieken, databases en communicatie (website en e-mail )

  1.2.3   IT & Interne organisatieprocessen

  Internetgebruik is in Nederland zeer nuttig voor zakelijke doeleinden: een meerderheid van de Nederlandse werknemers gaf aan zijn werk zonder internet minder goed uit te kunnen voeren. Internet wordt dan ook massaal gebruikt voor zakelijke doeleinden en de effecten worden over het algemeen (zeer) positief gewaardeerd, zoals uit de volgende grafiek blijkt.

  Internetgebruik van Nederlandse werknemers
    % Nederlandse werknemers
  is door internet sneller gaan werken 57%
  kan meer werk verzetten 53%
  heeft bij dezelfde input een hogere output 55%
  vindt dat de kwaliteit van zijn werk beter is geworden 55%
  is flexibeler in zijn werktijd 49%
  vindt dat zijn werk gevarieerder is geworden 54%
  heeft meer contact met zijn collega’s 32%
  e. Positieve effecten van internet op de werkvloer

  ICT-professionals ervaren de effecten van ICT op het werk over het algemeen eveneens als positief. Met name het effect op  'Effectievere bedrijfsprocessen', 'Verbeteren prestaties' en 'Nieuwe mogelijkheden bieden' wordt hoog gewaardeerd.

  Een Private Social Network (sociaal intranet) biedt medewerkers de mogelijkheid te allen tijde met elkaar te communiceren en kennis te delen, zodat participatie, efficiëntie en prestaties vergroot worden. Ook bieden dergelijke netwerken uitkomst bij ‘het nieuwe werken’, aangezien gegevens op het werk, thuis en onderweg beheerd kunnen worden.

  Conclusie

  Het aantal internetgebruikers in Nederland is ook in 2012 weer gegroeid, waardoor in tegenwoordig bijna alle Nederlandse huishoudens toegang tot het internet hebben. Dit gebeurt allang niet meer alleen via een desktop computer, maar steeds meer via mobiele devices, zoals smartphones en tablets. Deze devices worden zowel door consumenten als medewerkers in toenemende mate gebruikt om online informatie uit te wisselen en verzamelen.

  In navolging van eerdere onderzoeken en rapporten, wordt ook hier geconcludeerd dat ondernemen steeds vaker online, mobiel en onderweg gebeurt. Slimme ondernemers gebruiken deze kennis in hun voordeel door informatie-uitwisseling met klanten en werknemers in de Cloud te organiseren.

  Een tweede advies aan ondernemers is om verschillende IT toepassingen in één platform te integreren.  Online CRM-toepassingen en Private Social Networks kunnen bijvoorbeeld in een geïntegreerd ‘eco-systeem samengebundeld worden. De CRM functie en interne organisatieprocessen zullen op deze manier sterk verbeterd worden in termen van effectiviteit en efficiëntie.

  Tenslotte zijn ‘Responsive Design’ en/of een mobiele applicatie een vereiste voor optimale weergave van uw online content op verschillende devices. Aangezien het aanbod van devices in de toekomst alleen maar uitgebreider zal worden, is dit een investering die zichzelf voor ondernemers ruimschoots terugbetaald- als de mogelijkheden tenminste optimaal gebruikt worden!  Lees over deze oplossingen meer in deel 2 en 3 van deze reeks.

  Als ondernemer moet u dus slimme keuzes maken met betrekking tot IT oplossingen in uw online strategie. Wees succesvol door voorop te lopen!