Visies van Genkgo

 • Online data bij Genkgo: eigendom en privacy

  Bram Huirne
  23 juni 2015

  Apple heeft onlangs aangekondigd actiever te worden in het waarborgen van privacy van haar gebruikers. Dit is een commitment die wij als Genkgo aanmoedigen. We zijn van mening dat iedereen het recht heeft op vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. Helaas is dit voor gebruik van internetdiensten niet vanzelfsprekend.

  Privacy Graghic

  "Als je er niet voor betaalt, dan ben jij het product."

  Producten van bedrijven als Google, Facebook en Dropbox zijn gratis te gebruiken. Deze bedrijven verdienen hun geld namelijk met advertenties. Het product dat zij verkopen is niet de app die jij gebruikt, maar toegang van adverteerders tot hun gegevensplatform. Om hun product te verbeteren, proberen ze steeds meer te weten te komen van hun gebruikers. Niemand weet nog waar dit naar zal leiden. Bij Genkgo is er geen onzekerheid over deze toekomst. Wij verdienen ons geld niet met dataverzameling. Genkgo vraagt een eerlijk bedrag in ruil voor het gebruik van onze software. Eigen software en dienstverlening zijn ons product, niet de gegevens van onze gebruikers.

  Verspreiding van gegevens over de wereld

  In Nederland moet (Europese) wetgeving je beschermen tegen inbreuken op privacy. Gebruik je echter een buitenlandse dienst zoals Google dan worden jouw gegevens over de grens gekopieerd naar een buitenlands datacentrum. Je bent dan overgeleverd aan de wetgever van dit land. Hier komen de buitenlandse overheden om de hoek kijken die toegang eisen tot jouw data. Grote providers hebben een gigantisch globaal netwerk aan datacentra. Als jij iets opslaat in Google Apps, dan wordt dit opgeslagen in één of meer buitenlandse datacentra. Waar de centra zich precies bevinden weet je niet. Jouw persoonlijke gegevens kunnen in feite overal over de wereld verspreid zijn zonder dat je hier van weet. Bij Genkgo weten we precies waar onze data staat. Alle gegevens van klanten staan veilig in het hoog gecertificeerde datacentrum Evoswitch in Haarlem. De gegevens van je organisatie zijn dus niet verspreid over de hele wereld, maar toegankelijk en veilig op een aan te wijzen plaats in ons eigen land. Wij leveren een brede range aan toepassingen die beschikbaar zijn in één cloud ecosysteem. Je hoeft dus niet voor elke toepassing weer een andere clouddienst te gebruiken. Dit voorkomt dat je meerdere kopieen van je data over de wereld verspreid bij aanbieders met elk hun eigen datacentra, afwijkende voorwaarden en internationale wetgevingen.

  Wie is de eigenaar van jouw gegevens

  Als je gebruik maakt van buitenlandse clouddiensten dan zijn hun voorwaarden van toepassing op jouw data. Dit betekent in de regel dat alles wat je bij hen online plaatst automatisch ook hun eigendom wordt. Je verliest dus het eigendom van je eigen data en documenten. Bij Genkgo doen we dit anders. Door ons beheerder data is en blijft het eigendom van de klant. Als je een foto bij ons upload dan blijft dit jouw eigen foto. Je hoeft niet bang te zijn dat deze ineens te zien is op een grote reclame poster. Artikel NOS. Bovendien is dit een groot voordeel voor de continuïteit van jouw organisatie. Bij Genkgo kun je geüploade persoonsgegevens namelijk downloaden en exporteren naar een open bestandsformaat. Mocht je besluiten te stoppen als klant dan kun je je deze gegevens dus gewoon meenemen. Dat vinden wij vanzelfsprekend.

  De waardeketen van privacy

  Een belangrijk product van Genkgo is VerenigingenWeb. Klanten die VerenigingenWeb gebruiken verzamelen met hun ledenadministratie een rijke schat aan gevoelige persoonsgegevens. Het is de plicht van een vereniging om hier zorgvuldig mee om te springen. Je moet zeker weten dat ook jouw software- en dataprovider dit doen. Genkgo heeft bewust bij haar oprichting gekozen voor een andere omgang met privacy dan haar concurrenten. Klanten blijven de eigenaar van hun data en Genkgo staat niet toe dat de gegevens beschikbaar zijn voor extern gebruik door derden. Ook in onze verdere bedrijfsvoering streven we naar bescherming en afscherming van data. Dit doen wij met een hypermoderne, gecentraliseerde en oer-hollandse cloud. Wij onderstrepen daarmee de grote waarde die privacy en gegevensbescherming hebben voor de gebruikers van onze producten, hun klanten en de samenleving als geheel.

 • De bouw van Genkgo Cloud

  Frederik Bosch
  08 juni 2015

  De afgelopen maanden is bij Genkgo zeer hard gewerkt aan de bouw van een eigen cloud platform. Als de bouw van het platform volledig is afgerond en bugs zijn verholpen, zal het onze klanten veel gaan bieden. Dit heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Met dit blog willen wij openheid van zaken geven en duidelijk maken dat Genkgo er alles aan doet om een zo stabiele mogelijke dienst te leveren.

  In dit artikel lichten we de totstandkoming van het platform toe. Allereerst wordt ingegaan op besluitvorming, daarna de realisatie en tot slot gaan we in op de toekomst. We zullen hierbij een aantal zaken bespreken waar we tevreden over zijn maar ook op zaken in gaan die niet goed gingen.

  foto van een wolk

  Besluitvorming

  In 2014 namen we het besluit om de inrichting van hosting te veranderen. Reden hier voor was een wens om onafhankelijker te zijn van leveranciers, zoals onze voormalige hostingleverancier Greenhost. In het verleden is gekozen voor die afhankelijkheid omdat Genkgo  zich alleen wilde concentreren op software- en webontwikkeling. Door de toenemende groei van het aantal klanten van Genkgo in de afgelopen jaren, kwam deze constructie onder druk te staan. De afhankelijkheid was te groot en de belasting die we daarmee op onze leverancier zette, zorgde voor onprettige situaties. Bovendien wilde Genkgo haar cloud geheel naar eigen wens inrichten, met meer dan voldoende kennis in huis om hostingzaken zelf te regelen. Er was grote behoefte aan een cloud die optimaal geschikt is voor onze software, en onze software alleen.

  Inrichting

  Nadat de keuze was genomen een eigen cloud op te gaan bouwen, hebben we ons een tweetal vragen gesteld. Welke eisen stellen we aan onze cloud? Welke werkzaamheden en verantwoordelijkheid gaan we naar ons toe trekken? Voor de antwoorden zijn wij terug gegaan naar de kernwaarden van het bedrijf Genkgo. Het platform dient voorop te lopen in innovatie. We willen onze klanten kunnen bedienen met de top-of-the-bill technologie. Daarnaast maakt Genkgo sinds oprichting deel uit van een duurzame, groene en energiebesparende waardeketen. Het is een vereiste dit te continueren. Tot slot dient het platform de privacy van onze klanten te waarborgen. Het moet duidelijk zijn waar de data van onze klanten staat en wie daar toegang toe heeft. Daarnaast willen we in staat zijn snel te reageren op veiligheidsproblemen zoals we dat bijvoorbeeld in 2014 deden voor het Heartbleed probleem.

  Onderzoek in de hostingmarkt leerde ons dat servers huren bij een hosting partij en daar zelf de software op te beheren en onderhouden de beste keuze was. Hostingpartij Vboxx uit Den Haag was bereid om speciaal voor Genkgo super snelle servers te plaatsen in Evoswitch te Haarlem, het duurzaamste datacentrum van Europa. Hierop worden automatisch driemaal dagelijks backups gemaakt zonder dat klanten daar hinder van ondervinden. Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde virtualisatie technologie die door Microsoft is ontwikkeld, genaamd Hyper-V. Dit een zeer goed gewaardeerd product.

  Infoworld score kaart van HyperV

  Realisatie

  De bouw van de cloud bestond uit een aantal fases. Allereerst moesten we onze eigen Genkgo software klaar maken om te kunnen werken op het nieuwe platform. Dit hebben we gedaan door versie 2.7 uit te brengen van onze software. Dit was vrij snel in orde gemaakt en leverde geen problemen op. Daarna hebben we de data overplaatst naar onze nieuw geprepareerde servers. Dit was een vrij groot werk dat we speciaal in de weekenden hebben gedaan om mogelijke overlast gedurende werktijd te voorkomen. Goed voorbereid zijn we hier aan begonnen. Met behulp van speciaal voor de verplaatsing ontwikkelde software werd het aantal menselijk handelingen en daarmee de kans op fouten gereduceerd. Daarnaast is de computer sneller dan de mens en kon downtijd van klanten bij het overplaatsen van de data extreem worden verkleind. De uiteindelijk downtijd bij overplaatsing bedroeg tussen 0 en 60 seconden per klant. De impact voor onze klanten is hier dus zeer klein geweest. Een aantal klanten heeft laten weten dat een flinke snelheidswinst op hun website te hebben gemerkt en daar blij mee te zijn.

  Onderhoud

  Met de succesvolle verplaatsing naar de nieuwe servers leek het moeilijkste gedeelte van de klus geklaard. Helaas was dit niet het geval. In het weekend van 19 april gingen onze servers opeens uit de lucht. Er was geen enkele indicatie dat de servers problemen hadden. Onderzoek wees uit dat de downtijd samen viel met het moment dat de servers bezig waren met backups. De volgende dag is in overleg met onze hostingpartij besloten te kiezen voor een andere backup-strategie die wordt aangeboden binnen HyperV. Daarna verdwenen de problemen en leek alles weer als normaal te werken. Maar dit was tijdelijk. Opnieuw ging het mis. Opnieuw was het gerelateerd aan backups. Na nieuw onderzoek, ook binnen onze eigen software, is de backup-strategie nogmaals aangepast. Helaas tevergeefs. Ook Microsoft-gecertificeerde medewerkers van Vboxx konden niet achterhalen wat hier nu aan de hand was.

  Daarmee stonden we voor een raadsel en waren in een moeilijke positie. Voor klanten van Genkgo die zeer intensief onze software gebruiken, ging dit alles niet onopgemerkt. Zij lieten volkomen terecht weten niet blij te zijn met de downtijd. Dus enerzijds hadden we hinder bij onze klanten en anderzijds nog geen oplossing voor het probleem. Uiteindelijk is besloten om de automatische backup strategie van HyperV tijdelijk uit te schakelen. Onze eigen database backup strategie bleef wel gewoon draaien, maar die backupt alleen databases en geen bestanden zoals foto's of andere documenten. Eens per week hebben we in de avonduren handmatig een HyperV backup gedaan en erop toegezien dat de backup slaagde. Hiermee waren we verzekerd van de beschikbaarheid van onze servers.

  Uit ons eigen onderzoek bleek dat het probleem zich alleen manifesteerde op zogenaamde Ubuntu (dit is een operating system zoals Windows en OSX, maar dan een Linux variant) machines. Daarop besloten we contact op te nemen met het 'kernel team' van Ubuntu. Dit team bestaat uit mensen die betrokken zijn bij het maken van dit operating system. Tevens is er contact gelegd met Microsoft via hun eigen HyperV development forum. Van het Ubuntu kernel team kregen we alle medewerking. Het is onvoorstelbaar hoe behulpzaam zij zijn geweest. Hun advies stelde ons in staat om nog meer informatie uit onze servers halen en zo dichter tot de kern van het probleem te komen. De nieuwe gegevens hebben we gebruikt om ons bericht op het Microsoft forum te verduidelijken.

  Foto van binnenzijde datacentrum

  Bugs in Microsoft HyperV

  Uiteindelijk kregen we van Microsoft een bevrijdende reactie. Er zitten bugs in de HyperV software voor Ubuntu en die manifesteren zich bij het maken van backups. Ook andere cloud-leveranciers blijken last te hebben gehad van de verschijnselen en downtijd. Microsoft heeft laten weten dat men al bezig was met 'patches' om het probleem op te lossen. Met behulp van het Ubuntu kernel team en Microsoft engineers zijn we momenteel bezig deze patches te testen en wanneer ze goed worden bevonden in productie te nemen.

  Hiermee hebben we eindelijk het lek boven. Toch heeft dit aardig wat voeten in de aarde gehad. Het  heeft enorm veel energie van het bedrijf gevergd en bovendien druk gezet op een aantal klantrelaties. Wij steken onze energie liever in projecten waar klanten profijt van hebben. Achteraf gezien zijn we van mening dat ons niet veel te verwijten valt. Het probleem is voor ons altijd prioriteit nummer één geweest en we hebben er alles aan gedaan om het op te lossen.

  Ook al lag het uiteindelijk buiten onze macht. Dit neemt uiteraard niet weg dat het heel vervelend is dat klanten last hebben gehad van deze problematiek. Met dit blog willen wij openheid van zaken geven en duidelijk maken dat Genkgo er alles aan doet om een zo stabiele mogelijke dienst te leveren. Daarvoor zijn we bereid heel diep te gaan.

  Toekomst

  Als de bouw van het cloud platform volledig is afgerond en de backup bugs zijn verholpen, zal het  onze klanten veel gaan bieden. Zo kunnen we nu al betere software ontwikkelen dankzij de additionele inzichten die we vanuit ons platform krijgen. Tevens zijn we in staat sneller updates op software (continuous deployment) uit te rollen. Wanneer kunnen we deze updates verwachten? Genkgo is bezig aan een grootse toevoeging voor de mobiele applicatie (VerenigingenApp), een nieuw evenementenbeheer applicatie en een vernieuwing van de webshop. Al deze updates zijn in een ver gevorderd stadium en zullen aanstaande zomer één voor één worden uitgerold. Via deze weg stellen we daar onze klanten van de op hoogte.

 • 1. Het Uitgangspunt: Internetgebruik en Trends 2013

  Marloes Zweers
  28 mei 2013

  Een indrukwekkende groei in het internetgebruik op 'mobile devices' als smartphones (+11%) en tablets (+17%) in 2012, toont aan dat ondernemen steeds meer in de ‘Cloud’ (mobiel, onderweg en online) gebeurt. Welke internetontwikkelingen verdienen de onverdeelde aandacht van ondernemers? En hoe kunnen innovatieve IT toepassingen deze kennis vertalen naar succesvolle online strategieën?

  IT Oplossingen voor een Succesvolle Online Strategie” (Deel 1/3)

  In dit eerste deel in de serie “IT oplossingen voor een succesvolle online strategie” worden trends en ontwikkelingen aangaande internetgebruik en de implicaties hiervan voor ondernemers behandeld. Vervolgens wordt uitgelegd welke IT oplossingen op deze kennis inspelen en ‘online’ ondernemen optimaliseren.  Twee oplossingen - mobiele applicaties en Responsive Web Design- worden in deel 2 en 3 voor u geëvalueerd.

  1.1      Internet trends: cijfers & statistieken

  IT innovaties worden in een hoog tempo geadopteerd door medewerkers en klanten. Hierdoor is internetten anno 2013 allesbehalve plaats- en tijdsgebonden. Dit is de belangrijkste conclusie van verschillende rapporten en onderzoeken die onlangs gepresenteerd zijn. Als ondernemer dient u van dergelijke internetontwikkelingen op de hoogte te zijn, zodat u deze kennis kan inzetten om slimmer online te ondernemen. Daarom de belangrijkste cijfers voor ondernemers op een rij:

  1.1.1    Wie? (Gebruikers)

  • 94% van de Nederlandse huishoudens heeft toegang tot internet – Hoogste score van Europa
  • 87% van de Nederlanders gebruikt internet dagelijks
  • Het aantal 'digibeten' in Nederland (minimaal een jaar geen internet gebruikt) is gedaald naar 6%; tegenover 13% in 2007 (Trendrapport Internetgebruik 2012)

  1.1.2    Wat? (Devices)

  Met 'devices' worden de apparaten bedoeld die worden gebruikt om toegang tot het internet te verkrijgen en waarmee online content wordt bekeken. De populairste devices in Nederland zijn de laptop, desktop, smartphone en in toenemende mate de tablet.

  • In 2012 was voor het eerst de laptop het meest gebruikte medium voor internettoegang
  Aandeel (%) 'Device bezit'
    Desktop Smartphone Tablet
  2011 73 31 10
  2012 67 42 27
  a. Percentage Nederlanders in het bezit van een desktop computer, smartphone en/of tablet

  1.1.3    Waar? (Locatie)

  • Thuis, op het werk en ‘onderweg’
  • 21% van de hoogopgeleiden werkt minimaal één keer per week thuis

  Nederlanders maken gemiddeld 4 uur en 48 minuten gebruik van internet op een werkdag, tegenover 4 uur en 18 minuten op een vrije dag. Vooral hoogopgeleiden maken op werkdagen veel gebruik van internet (5 uur en 36 minuten). Dit vertaalt zich ook in de positieve houding die Nederlanders hebben tegenover de combinatie van werk en internet. Het ‘nieuwe werken’ (werknemers kiezen zelf waar en wanneer ze werken) heeft er bovendien toe geleid dat de fysieke locaties ‘thuis’, ‘werk’ en ‘onderweg’ niet langer afgebakende definities hebben.

  • De afgelopen 2 jaar is het wereldwijde aandeel mobiel internetverkeer (% van het totale internetverkeer) mede hierdoor ruim verdrievoudigd (Internet Trends Stanford, 2012)

  1.1.4    Waarom? (Doel internetgebruik)

  • Internet wordt zowel voor persoonlijke als zakelijke doelen intensief gebruikt
  • Bijna 8 op de 10 Nederlanders gebruikt 1 of meerdere sociale media (SMO 2013)
  Motivatie Internetgebruik
    16-35 36-55 55+
  Informatie 3.9 4.2 4.1
  Vermaak 3.9 3.8 3.7
  Interactie 3.8 3.7 3.7
  Transactie 3.7 3.8 3.6
  Ontwikkeling 3.5 3.5 3.5
  Ontspanning 3.0 2.8 2.8
  Community 2.9 2.7 2.6
  Carrière 2.9 2.7 2.4
  b. Motivaties internetgebruik onder Nederlanders per leeftijdscategorie (1 = Geen motivatie; 5 = Hoge motivatie)

  Social Media Gebruik
    Facebook YouTube LinkedIn Twitter Google+ Hyves
  Aantal Gebruikers 7,9 7,1 3,9 3,3 2 1,2
  Dagelijkse Gebruikers  5 0,9 0,4 1,6 0,5 0,3
  Aandeel (zeer) loyale gebruikers  89% 93% 91% 86% 78% 52%
  c. Aantal Nederlanders (miljoenen)/ Loyaliteit (%) per sociaal medium

  De groei van het aantal Facebook- en YouTube-gebruikers zwakt af, omdat de sociale media tegenwoordig door de consument als gevestigde communicatiekanalen worden ervaren en niet langer als een hype.

  1.2      Integratie IT oplossingen met organisatiestrategieën

  De implicaties die deze cijfers hebben voor de ontwikkeling van een online organisatiebeleid dienen niet onderschat te worden. Zoals blijkt wordt online content in toenemende mate 'onderweg', op elk moment van de dag gebruikt en bekeken. Oplossingen uit de informatie technologie optimaliseren weergave van online content via verschillende devices. Daarnaast verhogen deze IT toepassingen de prestatie van uw Online CRM en organisatieprocessen.    

  1.2.1   IT & (mobiele) Devices

  Consumenten en medewerkers maken tegenwoordig gebruik van een uiteenlopend aanbod aan devices om online zowel met bedrijven als elkaar te communiceren. Hoewel in Nederland internettoegang via een desktop en/of laptop  nog het meest gebruikt wordt, toont recent onderzoek een substantiële groei aan in internetten via mobiele devices.

  Deze groei wordt versterkt door de populariteit van het ‘Bring Your Own Device’ (BYOD) beleid, waarbij werknemers eigen devices mogen gebruiken voor zakelijke doeleinden.  Dit beleid wordt met name gehanteerd omdat organisaties de ontwikkelingen op het gebied van mobiele apparatuur nauwelijks kunnen bijhouden; innovatieve producten worden momenteel sneller geadopteerd door medewerkers en klanten. De eerste drie stadia in de levenscyclus van innovaties volgen elkaar hiermee sneller op dan ooit. De totale levensduur wordt hiermee echter ook sterk verminderd.

  d. Innovatietheorie van Rogers

  De verschillen tussen deze apparaten beperken zich niet alleen tot schermgrootte; ook het besturingssysteem (iOS, Android) en de manier van navigeren (muis of ‘touch’) verschilt sterk onderling.  IT oplossingen, zoals ‘Responsive Design’ en mobiele applicaties, zorgen ervoor dat deze verschillen niet ten koste gaan van de gebruiksvriendelijkheid en weergave van online content.

  1.2.2   IT & CRM

  Om marketingdoelstellingen te halen is het van groot belang dat CRM optimaal en rendabel wordt ingezet. CRM, ‘Customer Relationship Management’, behelst alle activiteiten die een bedrijf onderneemt om relaties met klanten aan te gaan, te beheren en te versterken. Het gaat hierbij dus zowel om acquisitie van nieuwe klanten als om het beheren van bestaande klantrelaties.  Voldoende klantinzicht is uiteraard nog altijd waar CRM om draait; internetmogelijkheden vragen echter om een nieuwe invulling van de functie: ‘Online CRM’.

  Er is sprake van een wederkerige relatie tussen IT en CRM;

  • Klantinzichten zijn noodzakelijk om (online) strategieën te formuleren, waarbij IT oplossingen faciliteren in de interactie met  de doelgroepen
  • IT oplossingen optimaliseren CRM: klantgegevens worden via geautomatiseerde toepassingen verzameld, geanalyseerd en verwerkt.

  CRM is tegenwoordig tevens onlosmakelijk verbonden met CRM software. Middels dergelijke software worden klantgegevens opgeslagen en beheerd. Het toenemende gebruik van mobiele devices vergroot de vraag naar ‘Online CRM’-toepassingen, ofwel de mogelijkheid om altijd en overal klantinzichten te beheren. Voor succesvolle implementatie van Online CRM zijn de volgende ingrediënten noodzakelijk:

  1. ‘Cloud-sourcing’ – Via de ‘Cloud’ zijn gegevens altijd en overal inzichtelijk: er wordt via internet op het systeem of de software ingelogd
  2. Responsive Design/Mobiele Applicaties- Optimale weergave en gebruiksgemak op verschillende devices
  3. Integratie van de CRM functie in andere organisatiefuncties en –systemen - zoals sales, marketing, statistieken, databases en communicatie (website en e-mail )

  1.2.3   IT & Interne organisatieprocessen

  Internetgebruik is in Nederland zeer nuttig voor zakelijke doeleinden: een meerderheid van de Nederlandse werknemers gaf aan zijn werk zonder internet minder goed uit te kunnen voeren. Internet wordt dan ook massaal gebruikt voor zakelijke doeleinden en de effecten worden over het algemeen (zeer) positief gewaardeerd, zoals uit de volgende grafiek blijkt.

  Internetgebruik van Nederlandse werknemers
    % Nederlandse werknemers
  is door internet sneller gaan werken 57%
  kan meer werk verzetten 53%
  heeft bij dezelfde input een hogere output 55%
  vindt dat de kwaliteit van zijn werk beter is geworden 55%
  is flexibeler in zijn werktijd 49%
  vindt dat zijn werk gevarieerder is geworden 54%
  heeft meer contact met zijn collega’s 32%
  e. Positieve effecten van internet op de werkvloer

  ICT-professionals ervaren de effecten van ICT op het werk over het algemeen eveneens als positief. Met name het effect op  'Effectievere bedrijfsprocessen', 'Verbeteren prestaties' en 'Nieuwe mogelijkheden bieden' wordt hoog gewaardeerd.

  Een Private Social Network (sociaal intranet) biedt medewerkers de mogelijkheid te allen tijde met elkaar te communiceren en kennis te delen, zodat participatie, efficiëntie en prestaties vergroot worden. Ook bieden dergelijke netwerken uitkomst bij ‘het nieuwe werken’, aangezien gegevens op het werk, thuis en onderweg beheerd kunnen worden.

  Conclusie

  Het aantal internetgebruikers in Nederland is ook in 2012 weer gegroeid, waardoor in tegenwoordig bijna alle Nederlandse huishoudens toegang tot het internet hebben. Dit gebeurt allang niet meer alleen via een desktop computer, maar steeds meer via mobiele devices, zoals smartphones en tablets. Deze devices worden zowel door consumenten als medewerkers in toenemende mate gebruikt om online informatie uit te wisselen en verzamelen.

  In navolging van eerdere onderzoeken en rapporten, wordt ook hier geconcludeerd dat ondernemen steeds vaker online, mobiel en onderweg gebeurt. Slimme ondernemers gebruiken deze kennis in hun voordeel door informatie-uitwisseling met klanten en werknemers in de Cloud te organiseren.

  Een tweede advies aan ondernemers is om verschillende IT toepassingen in één platform te integreren.  Online CRM-toepassingen en Private Social Networks kunnen bijvoorbeeld in een geïntegreerd ‘eco-systeem samengebundeld worden. De CRM functie en interne organisatieprocessen zullen op deze manier sterk verbeterd worden in termen van effectiviteit en efficiëntie.

  Tenslotte zijn ‘Responsive Design’ en/of een mobiele applicatie een vereiste voor optimale weergave van uw online content op verschillende devices. Aangezien het aanbod van devices in de toekomst alleen maar uitgebreider zal worden, is dit een investering die zichzelf voor ondernemers ruimschoots terugbetaald- als de mogelijkheden tenminste optimaal gebruikt worden!  Lees over deze oplossingen meer in deel 2 en 3 van deze reeks.

  Als ondernemer moet u dus slimme keuzes maken met betrekking tot IT oplossingen in uw online strategie. Wees succesvol door voorop te lopen!