Visies van Genkgo

 • Zes jaar Genkgo

  Bram Huirne
  04 augustus 2015

  Genkgo vierde afgelopen maand haar zesde verjaardag. In deze zes jaren heeft het bedrijf een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Veel is veranderd, maar onze inzet om innovatieve software te maken die onze klanten en hun community helpt is ongewijzigd. Genkgo heeft laten zien een professionele partner te zijn voor haar klanten.

  Slagroom taart

  Een uniek product

  Genkgo is begonnen als kleine startup in Groningen. Hier kwamen de oprichters in aanraking met de specifieke ict vraagstukken van verenigingen en stichtingen. Zij leerden dat er veel werd gewerkt met verouderde programma's. Voor elke toepassing gebruikte men een aparte applicatie. Niet zelden werd een ledenadministratie bijgehouden in een gammele Excel sheet of met een CD-ROM installatie programma uit de vorige eeuw.

  Ondertussen was er een enorme ontwikkeling van internet- en softwareinnovaties op gang gekomen. Online toepassingen, tablets en smartphones waren begonnen aan hun grote opmars. Consumenten maakten hier al gretig gebruik van. Verenigingen en stichtingen konden dit niet. Een compleet online pakket voor verenigingen bestond gewoonweg niet.

  Dit inspireerde de oprichters de handen ineen te slaan. Zij besloten een hoogwaardig en innovatief IT platform te ontwikkelen om tegemoet te komen aan de specifieke vraag van verenigingen. Daarbij is gebruik gemaakt van de allernieuwste technieken. Met het lanceren van de eerste versie voor een running customer, welke nog altijd klant is, werd begonnen aan dit avontuur. Hiermee bracht Genkgo een uniek product op de markt. Veel verenigingen hebben sindsdien de weg naar Genkgo weten te vinden.

  Helpen van mensen, gemeenschappen en organisaties

  Inmiddels maken niet alleen verenigingen gebruik van de diensten van Genkgo. Ook bedrijven tonen sinds de oprichting belangstelling voor onze kwaliteiten. Wij leveren hen full-service diensten voor ontwikkeling, design en consultancy van zakelijke software, websites en mobiele applicaties. Altijd vormt hierbij ons bestaande software eco-systeem de basis.

  Onze doelstelling: Mensen, gemeenschappen en organisaties helpen zich beter te manifesteren in de snel veranderende informatiemaatschappij. Vanuit een platformgedachte de versnippering van softwareoplossingen tegen gaan. Het resultaat is een software ecosysteem dat plaats biedt aan alle toepassingen die de gebruiker nodig heeft.

  De activiteiten voor verenigingen vallen sinds enige tijd exclusief onder het merk VerenigingenWeb. Op deze manier is een beter onderscheid gekomen in onze diensten voor bedrijven (Genkgo) en verenigingen (Genkgo VerenigingenWeb).

  Software als een service

  De eerste applicaties van Genkgo heten Organisatie, Website en Communicatie. Deze worden na zes jaar nog steeds vol op gebruikt. Sinds de oprichting zijn er diverse nieuwe applicaties aan het ecosysteem toegevoegd. Hieronder vallen Financieel, Acquisitie & Sales, Webshop, Hosting en Project Management.

  Screenshot van een vroege versie van Genkgo
  Screenshot van de eerste versie van Genkgo

  Organisaties hoeven deze applicaties niet aan te schaffen. Zij betalen alleen voor het gebruik. Dat betekent dat zij geen grote investeringen hoeven te doen. De software van Genkgo wordt aangeboden als een online dienst. De software hoeft dus niet bij de klant op een computer of netwerk te worden geïnstalleerd: het wordt aangeboden via het internet. Genkgo neemt daarbij de zorg uit handen voor backups, beveiliging en onderhoud.

  In de jaren is er voortdurend gewerkt aan het verbeteren, versnellen en uitbreiden van deze applicaties en het platform waarop ze beschikbaar zijn. Al onze klanten kunnen profiteren van de innovaties die door ons team worden gedaan. De software die onze klanten gebruiken is altijd de laatste, nieuwste versie. Genkgo houdt hen altijd up to date door automatische updates.

  Verder bouwen op een stevig fundament

  Inmiddels zijn Genkgo en haar mensen gevestigd in het centrum van Amsterdam. Het bedrijf veranderde van VOF in Genkgo BV. Het oorspronkelijke team is van samenstelling gewisseld en heeft zich verder uitgebreid. Onze kennis en ervaring in softwareontwikkeling is de afgelopen jaren verder gegroeid. Onlangs is onze hosting verhuisd en heeft Genkgo haar eigen cloud ingericht. Dit hebben we gedaan met oog op de betrouwbaarheid, veiligheid en snelheid van onze diensten. Genkgo staat op een stevig fundament. Daardoor kunnen wij ons met succes richten op onze hoofdtaak: het oplossen van ICT problemen van organisaties en hun mensen.

  Dit is niet onopgemerkt gebleven. Ons klantenbestand is in de eerste zes jaar enorm gegroeid. We zijn heel erg dankbaar voor het vertrouwen dat we van hen hebben gekregen. Het inspireert ons om verder te gaan op de weg die we zes jaar geleden insloegen.

 • Online data bij Genkgo: eigendom en privacy

  Bram Huirne
  23 juni 2015

  Apple heeft onlangs aangekondigd actiever te worden in het waarborgen van privacy van haar gebruikers. Dit is een commitment die wij als Genkgo aanmoedigen. We zijn van mening dat iedereen het recht heeft op vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. Helaas is dit voor gebruik van internetdiensten niet vanzelfsprekend.

  Privacy Graghic

  "Als je er niet voor betaalt, dan ben jij het product."

  Producten van bedrijven als Google, Facebook en Dropbox zijn gratis te gebruiken. Deze bedrijven verdienen hun geld namelijk met advertenties. Het product dat zij verkopen is niet de app die jij gebruikt, maar toegang van adverteerders tot hun gegevensplatform. Om hun product te verbeteren, proberen ze steeds meer te weten te komen van hun gebruikers. Niemand weet nog waar dit naar zal leiden. Bij Genkgo is er geen onzekerheid over deze toekomst. Wij verdienen ons geld niet met dataverzameling. Genkgo vraagt een eerlijk bedrag in ruil voor het gebruik van onze software. Eigen software en dienstverlening zijn ons product, niet de gegevens van onze gebruikers.

  Verspreiding van gegevens over de wereld

  In Nederland moet (Europese) wetgeving je beschermen tegen inbreuken op privacy. Gebruik je echter een buitenlandse dienst zoals Google dan worden jouw gegevens over de grens gekopieerd naar een buitenlands datacentrum. Je bent dan overgeleverd aan de wetgever van dit land. Hier komen de buitenlandse overheden om de hoek kijken die toegang eisen tot jouw data. Grote providers hebben een gigantisch globaal netwerk aan datacentra. Als jij iets opslaat in Google Apps, dan wordt dit opgeslagen in één of meer buitenlandse datacentra. Waar de centra zich precies bevinden weet je niet. Jouw persoonlijke gegevens kunnen in feite overal over de wereld verspreid zijn zonder dat je hier van weet. Bij Genkgo weten we precies waar onze data staat. Alle gegevens van klanten staan veilig in het hoog gecertificeerde datacentrum Evoswitch in Haarlem. De gegevens van je organisatie zijn dus niet verspreid over de hele wereld, maar toegankelijk en veilig op een aan te wijzen plaats in ons eigen land. Wij leveren een brede range aan toepassingen die beschikbaar zijn in één cloud ecosysteem. Je hoeft dus niet voor elke toepassing weer een andere clouddienst te gebruiken. Dit voorkomt dat je meerdere kopieen van je data over de wereld verspreid bij aanbieders met elk hun eigen datacentra, afwijkende voorwaarden en internationale wetgevingen.

  Wie is de eigenaar van jouw gegevens

  Als je gebruik maakt van buitenlandse clouddiensten dan zijn hun voorwaarden van toepassing op jouw data. Dit betekent in de regel dat alles wat je bij hen online plaatst automatisch ook hun eigendom wordt. Je verliest dus het eigendom van je eigen data en documenten. Bij Genkgo doen we dit anders. Door ons beheerder data is en blijft het eigendom van de klant. Als je een foto bij ons upload dan blijft dit jouw eigen foto. Je hoeft niet bang te zijn dat deze ineens te zien is op een grote reclame poster. Artikel NOS. Bovendien is dit een groot voordeel voor de continuïteit van jouw organisatie. Bij Genkgo kun je geüploade persoonsgegevens namelijk downloaden en exporteren naar een open bestandsformaat. Mocht je besluiten te stoppen als klant dan kun je je deze gegevens dus gewoon meenemen. Dat vinden wij vanzelfsprekend.

  De waardeketen van privacy

  Een belangrijk product van Genkgo is VerenigingenWeb. Klanten die VerenigingenWeb gebruiken verzamelen met hun ledenadministratie een rijke schat aan gevoelige persoonsgegevens. Het is de plicht van een vereniging om hier zorgvuldig mee om te springen. Je moet zeker weten dat ook jouw software- en dataprovider dit doen. Genkgo heeft bewust bij haar oprichting gekozen voor een andere omgang met privacy dan haar concurrenten. Klanten blijven de eigenaar van hun data en Genkgo staat niet toe dat de gegevens beschikbaar zijn voor extern gebruik door derden. Ook in onze verdere bedrijfsvoering streven we naar bescherming en afscherming van data. Dit doen wij met een hypermoderne, gecentraliseerde en oer-hollandse cloud. Wij onderstrepen daarmee de grote waarde die privacy en gegevensbescherming hebben voor de gebruikers van onze producten, hun klanten en de samenleving als geheel.

 • De bouw van Genkgo Cloud

  Frederik Bosch
  08 juni 2015

  De afgelopen maanden is bij Genkgo zeer hard gewerkt aan de bouw van een eigen cloud platform. Als de bouw van het platform volledig is afgerond en bugs zijn verholpen, zal het onze klanten veel gaan bieden. Dit heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Met dit blog willen wij openheid van zaken geven en duidelijk maken dat Genkgo er alles aan doet om een zo stabiele mogelijke dienst te leveren.

  In dit artikel lichten we de totstandkoming van het platform toe. Allereerst wordt ingegaan op besluitvorming, daarna de realisatie en tot slot gaan we in op de toekomst. We zullen hierbij een aantal zaken bespreken waar we tevreden over zijn maar ook op zaken in gaan die niet goed gingen.

  foto van een wolk

  Besluitvorming

  In 2014 namen we het besluit om de inrichting van hosting te veranderen. Reden hier voor was een wens om onafhankelijker te zijn van leveranciers, zoals onze voormalige hostingleverancier Greenhost. In het verleden is gekozen voor die afhankelijkheid omdat Genkgo  zich alleen wilde concentreren op software- en webontwikkeling. Door de toenemende groei van het aantal klanten van Genkgo in de afgelopen jaren, kwam deze constructie onder druk te staan. De afhankelijkheid was te groot en de belasting die we daarmee op onze leverancier zette, zorgde voor onprettige situaties. Bovendien wilde Genkgo haar cloud geheel naar eigen wens inrichten, met meer dan voldoende kennis in huis om hostingzaken zelf te regelen. Er was grote behoefte aan een cloud die optimaal geschikt is voor onze software, en onze software alleen.

  Inrichting

  Nadat de keuze was genomen een eigen cloud op te gaan bouwen, hebben we ons een tweetal vragen gesteld. Welke eisen stellen we aan onze cloud? Welke werkzaamheden en verantwoordelijkheid gaan we naar ons toe trekken? Voor de antwoorden zijn wij terug gegaan naar de kernwaarden van het bedrijf Genkgo. Het platform dient voorop te lopen in innovatie. We willen onze klanten kunnen bedienen met de top-of-the-bill technologie. Daarnaast maakt Genkgo sinds oprichting deel uit van een duurzame, groene en energiebesparende waardeketen. Het is een vereiste dit te continueren. Tot slot dient het platform de privacy van onze klanten te waarborgen. Het moet duidelijk zijn waar de data van onze klanten staat en wie daar toegang toe heeft. Daarnaast willen we in staat zijn snel te reageren op veiligheidsproblemen zoals we dat bijvoorbeeld in 2014 deden voor het Heartbleed probleem.

  Onderzoek in de hostingmarkt leerde ons dat servers huren bij een hosting partij en daar zelf de software op te beheren en onderhouden de beste keuze was. Hostingpartij Vboxx uit Den Haag was bereid om speciaal voor Genkgo super snelle servers te plaatsen in Evoswitch te Haarlem, het duurzaamste datacentrum van Europa. Hierop worden automatisch driemaal dagelijks backups gemaakt zonder dat klanten daar hinder van ondervinden. Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde virtualisatie technologie die door Microsoft is ontwikkeld, genaamd Hyper-V. Dit een zeer goed gewaardeerd product.

  Infoworld score kaart van HyperV

  Realisatie

  De bouw van de cloud bestond uit een aantal fases. Allereerst moesten we onze eigen Genkgo software klaar maken om te kunnen werken op het nieuwe platform. Dit hebben we gedaan door versie 2.7 uit te brengen van onze software. Dit was vrij snel in orde gemaakt en leverde geen problemen op. Daarna hebben we de data overplaatst naar onze nieuw geprepareerde servers. Dit was een vrij groot werk dat we speciaal in de weekenden hebben gedaan om mogelijke overlast gedurende werktijd te voorkomen. Goed voorbereid zijn we hier aan begonnen. Met behulp van speciaal voor de verplaatsing ontwikkelde software werd het aantal menselijk handelingen en daarmee de kans op fouten gereduceerd. Daarnaast is de computer sneller dan de mens en kon downtijd van klanten bij het overplaatsen van de data extreem worden verkleind. De uiteindelijk downtijd bij overplaatsing bedroeg tussen 0 en 60 seconden per klant. De impact voor onze klanten is hier dus zeer klein geweest. Een aantal klanten heeft laten weten dat een flinke snelheidswinst op hun website te hebben gemerkt en daar blij mee te zijn.

  Onderhoud

  Met de succesvolle verplaatsing naar de nieuwe servers leek het moeilijkste gedeelte van de klus geklaard. Helaas was dit niet het geval. In het weekend van 19 april gingen onze servers opeens uit de lucht. Er was geen enkele indicatie dat de servers problemen hadden. Onderzoek wees uit dat de downtijd samen viel met het moment dat de servers bezig waren met backups. De volgende dag is in overleg met onze hostingpartij besloten te kiezen voor een andere backup-strategie die wordt aangeboden binnen HyperV. Daarna verdwenen de problemen en leek alles weer als normaal te werken. Maar dit was tijdelijk. Opnieuw ging het mis. Opnieuw was het gerelateerd aan backups. Na nieuw onderzoek, ook binnen onze eigen software, is de backup-strategie nogmaals aangepast. Helaas tevergeefs. Ook Microsoft-gecertificeerde medewerkers van Vboxx konden niet achterhalen wat hier nu aan de hand was.

  Daarmee stonden we voor een raadsel en waren in een moeilijke positie. Voor klanten van Genkgo die zeer intensief onze software gebruiken, ging dit alles niet onopgemerkt. Zij lieten volkomen terecht weten niet blij te zijn met de downtijd. Dus enerzijds hadden we hinder bij onze klanten en anderzijds nog geen oplossing voor het probleem. Uiteindelijk is besloten om de automatische backup strategie van HyperV tijdelijk uit te schakelen. Onze eigen database backup strategie bleef wel gewoon draaien, maar die backupt alleen databases en geen bestanden zoals foto's of andere documenten. Eens per week hebben we in de avonduren handmatig een HyperV backup gedaan en erop toegezien dat de backup slaagde. Hiermee waren we verzekerd van de beschikbaarheid van onze servers.

  Uit ons eigen onderzoek bleek dat het probleem zich alleen manifesteerde op zogenaamde Ubuntu (dit is een operating system zoals Windows en OSX, maar dan een Linux variant) machines. Daarop besloten we contact op te nemen met het 'kernel team' van Ubuntu. Dit team bestaat uit mensen die betrokken zijn bij het maken van dit operating system. Tevens is er contact gelegd met Microsoft via hun eigen HyperV development forum. Van het Ubuntu kernel team kregen we alle medewerking. Het is onvoorstelbaar hoe behulpzaam zij zijn geweest. Hun advies stelde ons in staat om nog meer informatie uit onze servers halen en zo dichter tot de kern van het probleem te komen. De nieuwe gegevens hebben we gebruikt om ons bericht op het Microsoft forum te verduidelijken.

  Foto van binnenzijde datacentrum

  Bugs in Microsoft HyperV

  Uiteindelijk kregen we van Microsoft een bevrijdende reactie. Er zitten bugs in de HyperV software voor Ubuntu en die manifesteren zich bij het maken van backups. Ook andere cloud-leveranciers blijken last te hebben gehad van de verschijnselen en downtijd. Microsoft heeft laten weten dat men al bezig was met 'patches' om het probleem op te lossen. Met behulp van het Ubuntu kernel team en Microsoft engineers zijn we momenteel bezig deze patches te testen en wanneer ze goed worden bevonden in productie te nemen.

  Hiermee hebben we eindelijk het lek boven. Toch heeft dit aardig wat voeten in de aarde gehad. Het  heeft enorm veel energie van het bedrijf gevergd en bovendien druk gezet op een aantal klantrelaties. Wij steken onze energie liever in projecten waar klanten profijt van hebben. Achteraf gezien zijn we van mening dat ons niet veel te verwijten valt. Het probleem is voor ons altijd prioriteit nummer één geweest en we hebben er alles aan gedaan om het op te lossen.

  Ook al lag het uiteindelijk buiten onze macht. Dit neemt uiteraard niet weg dat het heel vervelend is dat klanten last hebben gehad van deze problematiek. Met dit blog willen wij openheid van zaken geven en duidelijk maken dat Genkgo er alles aan doet om een zo stabiele mogelijke dienst te leveren. Daarvoor zijn we bereid heel diep te gaan.

  Toekomst

  Als de bouw van het cloud platform volledig is afgerond en de backup bugs zijn verholpen, zal het  onze klanten veel gaan bieden. Zo kunnen we nu al betere software ontwikkelen dankzij de additionele inzichten die we vanuit ons platform krijgen. Tevens zijn we in staat sneller updates op software (continuous deployment) uit te rollen. Wanneer kunnen we deze updates verwachten? Genkgo is bezig aan een grootse toevoeging voor de mobiele applicatie (VerenigingenApp), een nieuw evenementenbeheer applicatie en een vernieuwing van de webshop. Al deze updates zijn in een ver gevorderd stadium en zullen aanstaande zomer één voor één worden uitgerold. Via deze weg stellen we daar onze klanten van de op hoogte.

 • Doelgroepen engageren met een redactioneel web platform

  Bram Huirne
  25 oktober 2013

  Regelmatig komt er een vereniging langs die onze software wil gebruiken, en tegelijkertijd speciale wensen heeft voor de website. Een voorbeeld hiervan is de vereniging MARUG. MARUG wil de nummer één informatievoorziening worden voor studenten op het gebied van marketing, zonder daarbij de normale nieuwsvoorziening voor leden, oud-leden en nieuwe leden uit het oog te verliezen. Welke oplossing hoort hier bij?

  MARUG website op desktop

  Vervanging van print media

  Genkgo bedient de Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen al reeds enkele jaren met Verenigingenweb Premium. Ze maken gebruik van onze online ledenadministratie+, versturen opgemaakte e-mails in communicatie en hebben een op maat gemaakte website, voorzien van een besloten ledenomgeving. MARUG is een zeer actieve vereniging en behartigt de belangen van alle marketingstudenten in Groningen. Zij heeft tevens een actieve groep van oud-leden. Om met alle doelgroepen in contact te blijven gebruikten zij haar website, e-mail, sms en een geprint redactioneel magazine: de MARKANT.

  Hun voornaamste doelgroepen bestaat uit jonge mensen (ca 18 - 25 jaar), die veelal hun smartphone als primaire bron van nieuwsvoorziening en communicatie (meer over Trends in internetgebruik) gebruiken. Het bleek dat de communicatie van MARUG zo niet meer goed bij de wensen van haar leden aansloot. Daarnaast bleken het ontwerpen, drukken en verzenden van de Markant kostbaar en tijdrovend. Tijd voor verandering.

  Een plek om alle doelgroepen te bereiken

  MARUG heeft besloten om te stoppen met de geprinte MARKANT en het initiatief genomen om samen met Genkgo een nieuw platform voor communicatie en nieuwsvoorziening te ontwikkelen: online. Het doel: het neerzetten van een professionele redactionele omgeving om de doelgroepen via één vaste plaats aan te kunnen spreken. Een uitdaging.

  Hoe ga je deze uitdaging aan? Welke technische oplossing past het beste bij de geschetste behoeften? Alle factoren van het web hebben spelen hier een rol: techniek, stijl, design, apparatuur en gebruikers. Veranderingen aan de website hebben uiteraard gevolgen voor de bezoeker. Daarnaast betekent het ook een verandering in gebruik van de "web masters", de mensen die de website onderhouden en voorzien van inhoud: MARUG en haar commissies.

  MARUG wilde in staat zijn om een breed scala aan content te kunnen plaatsen. Het gaat hierbij om columns, nieuwsberichten, lange redactionele stukken, tweets, videoberichten, fotoalbums en activiteiten. De artikelen dienden te worden gekoppeld aan bestaande lidprofielen (de auteurs) en makkelijk te zijn in te delen aan de hand van 'tags'. Het geheel diende aantrekkelijk te worden gepresenteerd op haar website. Daarbij wilde MARUG zelf de controle houden over de plaatsing, 'vastpinnen', van artikelen, zonder het plaatsen ingewikkeld te maken. Ondertussen dient de bezoeker te worden geëngageerd en te worden uitgenodigd om de artikelen te lezen en door te klikken naar andere artikelen. Dit alles gegoten in een mooi, functioneel en aantrekkelijk design.

  MARUG website op mobiel

  Mobiele gebruikerservaring

  Hoe kies je voor de juiste technische oplossing? De keuze voor een responsive website, een mobiele website, een app of een combinatie hieruit volgt uit een gedegen analyse van de situatie. Vorm, techniek volgen hierbij de inhoud en de behoeften van de bezoeker. De websitestatistieken bevestigden het vermoeden dat een groeiende groep bezoekers de website opvraagt op een mobiele telefoon. Een responsive website ontwikkelen met deze bezoekers in gedachte (mobile first) zou echter betekenen dat de hele website opnieuw zou moeten worden ontwikkeld. Ook de bestaande informatievoorziening en besloten ledengedeelte zou hierbij op de schop moeten. Daar komt bij dat veel leden de website bezoeken op een pc van de onderwijsinstelling, voorzien van sterk verouderde browsers die moeite hebben met responsive websites. Bovendien was MARUG tevreden met haar bestaande website. So why fix it when it ain't broke?

  Daarom is gekozen om de bestaande website te vernieuwen en tegelijkertijd een speciale afzonderlijke mobiele website te maken. Deze website heeft in feite dezelfde content als de desktop variant. Echter, doordat deze website een eigen design, 'schil', heeft gekregen is de nadruk gelegd op het "consumeren" van de artikelen, maar ook op het delen van deze informatie via social media.

  Ook de groep bezoekers die gebruik maken van een tablet is groeiende. Dit betekent echter niet dat zijn perse een eigen 'tablet' website gepresenteerd hoeven te krijgen. Wel dient er rekening gehouden te worden met de kernmerken van een tablet, waarvan de voornaamste de 'touch interface', een mobiele internetverbinding en de grootte van het scherm. Door in de ontwerpfase goed rekening te houden met deze eigenschappen hebben we een universele website kunnen maken die geschikt is voor tablet gebruikers en voor de bezoekers via laptop of desktop.

  MARUG website detail

  Het resultaat

  Het resultaat is een volledig online ecosysteem, voorzien van de toepassingen die het mogelijk maken om een moderne vereniging te draaien. Aan dit ecosysteem is een belangrijk onderdeel toegevoegd: een professioneel redactioneel publicatieplatform. Het geheel kan vanaf nu door MARUG worden ingezet voor het werven, binden en bedienen van alle actoren van MARUG: geïnteresseerden, sponsoren, commissies, bestuur, leden en oud-leden.

  Daarmee zijn zij klaar voor de toekomst. Een frisse wind voor MARUG!

 • 3. Slimmer Ondernemen met Responsive Web Design

  Marloes Zweers
  20 juni 2013

  Responsive Web Design: de tweede IT oplossing voor een stijging van 80% in het gemiddelde 'smartphone' gebruik wereldwijd in 2012. Met een zichzelf aanpassend design wordt zakelijke online content op elk (mobiel) apparaat optimaal weergegeven. Dergelijke gebruiksvriendelijke websites voor klanten én medewerkers zijn tegenwoordig een essentieel onderdeel van een succesvolle online strategie.

  “IT Oplossingen voor een Succesvolle Online Strategie” (Deel 3/3)

  In dit derde deel van de serie “IT oplossingen voor een succesvolle online strategie” wordt beschreven hoe een Responsive Web Design online ondernemen optimaliseert. Deze IT oplossing vormt een antwoord op het veranderende internet gebruik onder klanten en medewerkers, zoals beschreven in deel 1. In deel 2 werd reeds een andere oplossing uiteengezet: Mobiele Apps.

  3.1 Responsive Web Design

  Jarenlang werden websites ontwikkeld met het idee dat bepaalde eigenschappen een vast gegeven waren. Zo werd een schermresolutie van 1024 pixels als standaard aangehouden. Bovendien werd er veelal enkel rekening gehouden met Grafische User Interfaces (GUI's): bediening en navigatie door middel van muis en toetsenbord. De recente opkomst van uiteenlopende mobiele devices vraagt echter om een nieuwe aanpak met betrekking tot online content:

  • Futureproof design – anticiperen op schermresoluties die pas in de toekomst worden gefabriceerd
  • De eindgebruiker beschikt altijd over een optimale weergave van de content
  • Vergroot gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit op alle apparaten en vermijdt hiermee frustratie bij de gebruiker
  • Navigatie geoptimaliseerd voor Natural User Interfaces
  • Via één beheersysteem (CMS) online content aanpassen
  • Goede SEO optimalisatie 

  Responsive web design is de IT oplossing die ervoor zorgt dat online content zo wordt ontworpen dat deze zich automatisch aanpast aan het device, de browser en de wensen van de eindgebruiker.  Weergave van tekst, lay-out en afbeeldingen en navigatie via Natural User Interfaces ('touch', stem en gebaren) worden daarmee geoptimaliseerd, zodat de gebruiksvriendelijkheid sterk verbeterd. De content op zich hoeft niet te veranderen; het wordt enkel op aangepaste wijze aangeboden. 

  Een responsive design is dan ook de eenvoudigste oplossing voor ondernemers. Het is niet langer nodig een aparte mobiele website te ontwikkelen, waarvan de inhoud apart van de 'normale' website aangepast dient te worden. Ongeacht wel apparaat wordt gebruikt, de domeinnaam (URL) van de site blijft hetzelfde, zodat Search Engine Optimization (SEO) veel efficiënter toegepast kan worden. 

  3.2  Responsive Design & Ondernemen

  In een kenniseconomie als Nederland is innovatie van groot belang om de concurrentiepositie te versterken en behouden. In 2011 was dan ook 48% van de Nederlandse bedrijven in meer of mindere mate innovatief. Een percentage dat de laatste jaren steeds meer toeneemt door het zeer gunstige IT landschap in vergelijking met andere EU-lidstaten. Via een snelle internetverbinding doen Hollandse bedrijven veel elektronische verkopen.

  3.2.1 Verbeter online interactie met klanten en medewerkers

  De exponentiële groei in mobiel internetten (grafiek 3a) is niet alleen een logisch gevolg van dit gunstige landschap, het vormt tevens de aanleiding voor recente IT innovaties. Er wordt zelfs geopperd dat mobiel internet gebruik in 2017 desktop internet gebruik zal passeren. In India werd deze ontwikkeling al in mei 2012 geconstateerd. Innoverende IT toepassingen bieden ondernemers daarom de handvatten die noodzakelijk zijn om doelgroepen van gebruiksvriendelijke websites op mobiele apparaten te voorzien. 

  Persoonlijk Internetgebruik verschillende Devices (%)
    PC/Desktop Laptop Mobiele Telefoon Andere apparatuur
  2005 95 27 13 5
  2006 93 33 14 7
  2007 91 44 21 13
  2008 87 56 24 17
  2009 86 65 30 25
  2010 83 73 39 29
  2011 80 77 53 34
  2012 78 81 64 41
  3a. Aandeel persoonlijk internetgebruik op verschillende devices van alle Nederlanders met internetverbinding Bron: CBS

  Door het gebruiksgemak van websites op alle devices te vergroten, zal content door klanten als prettiger worden ervaren, zullen zij eerder vinden waarnaar zij op zoek zijn en worden er meer contactmomenten en leads gegenereerd. Op deze manier zal de merkbeleving en naamsbekendheid verbeteren, klantloyaliteit vergroten en elektronische verkopen toenemen.

  Ook de interactie met medewerkers wordt middels een Responsive website geoptimaliseerd. Deze interne doelgroep kan op dergelijke websites namelijk efficiënter online content op Private Social Networks nuttigen via mobiele apparaten. Thuis en onderweg werken wordt met een responsive website design dan ook maximaal ondersteund. 

  3.2.2 Implementatie van een responsive strategie

  Het implementeren van een responsive web design in de online strategie kan op verschillende manieren. De 'Mobile-first' aanpak heeft echter, waar mogelijk, de voorkeur. Bij deze werkwijze start de implementatie met het bepalen van de meest effectieve indeling en het meest efficiënte design van de mobiele versie. De minimale weergave mogelijkheden op deze kleine beeldschermen dwingt de ondernemer na te denken over een hiërarchie in de online content: Wat zijn de belangrijkste communicatiedoelen en welke online content helpt deze in de eerste plaats te behalen?

  Wanneer deze doelen door de ondernemer zijn geformuleerd, kan een designer een effectieve indeling maken, waarbij deze relevante informatie in het oog springt bij de eindgebruiker. Na de ontwikkeling van deze mobiele weergave, wordt er gewerkt aan de weergave van hogere schermresoluties, eindigend met de grootste beeldschermen. Van Mobile naar Smart TV bijvoorbeeld. Uiteraard biedt de grootte van Smart TV's hierbij de mogelijkheid meer informatie te tonen. 

  Beginnen met het design voor mobiele devices is daarnaast de meest vanzelfsprekende keuze, omdat mobiel internetten in de afgelopen 8 jaar met 51% is gestegen. Smartphones, tablets en andere mobiele apparaten zijn bij alle doelgroepen razend populair; daar kunnen bedrijven niet langer omheen. Ook de internet via tv is bezig met een enorme opmars: van alle Nederlandse huishoudens beschikte in 2012 al 20% over een televisie met internetverbinding; tegenover slechts 1 á 2 % in 2007.  

  Succesvoller en responsive ondernemen

  Over 5 jaar zal Responsive Web Design met grote waarschijnlijkheid de standaard zijn, al dan niet gecombineerd met nieuwe innovaties en mogelijkheden. 

  Een Responsive Web Design is voor ondernemers interessant:

  • Als het bedrijf wil dat de layout van de site zich aanpast aan het device, zodat gebruiksvriendelijkheid gemaximaliseerd wordt en content duidelijk wordt weergegeven
  • Als de (beoogde) doelgroep regelmatig gebruikmaakt van andere devices dan een desktop of laptop, zoals tablets en smartphones
  • Als het bedrijf wil reageren op eerdergenoemde internet trends en wil anticiperen op technische ontwikkelingen die in de toekomst met zekerheid zullen volgen (zoals grotere en kleinere schermresoluties en vernieuwde besturingssystemen)

  Implementatie van een responsive design gebeurt bij voorkeur via het 'mobile-first' principe, waarna er voor oplopende schermresoluties wordt ontworpen. Een optimale gebruikerservaring voor klant én werknemer wordt met een Responsive Web Design gegarandeerd; dat staat buiten kijf.

  Responsive web design: het is niet langer de vraag of ondernemers het moeten implementeren, het is de vraag hoe zij dit zo snel mogelijk kunnen realiseren.

 • 2. Slimmer Ondernemen met Mobiele Apps

  Marloes Zweers
  06 juni 2013

  Het aantal ‘mobile device gebruikers’ groeit nog altijd sterk: eind 2012 was 61% van de Nederlandse mobiele telefoons al een smartphone. Hoe reageer je als ondernemer op het toenemende mobiele internetgebruik van klanten en medewerkers? Optimalisatie van online content is hierop het antwoord en onder andere mobiele applicaties (Apps) maken het mogelijk. Wat zijn Apps en hoe zet ondernemend Nederland ze succesvol in?

  “IT Oplossingen voor een Succesvolle Online Strategie” (Deel 2/3)

  In dit tweede deel van de serie “IT oplossingen voor een succesvolle online strategie” wordt beschreven hoe mobiele applicaties (Apps) online ondernemen optimaliseert. Deze IT oplossing vormt een antwoord op het veranderende internet gebruik onder klanten en medewerkers, zoals beschreven in deel 1. In deel 3 zal een tweede oplossing uiteengezet worden: Responsive Web Design.

  2.1 Mobiele Apps & Succesvol ondernemen

  Ondernemers kunnen het belang van een sterke 'online presence' en optimale weergave van online content tegenwoordig niet langer onderschatten. Hoog tijd dus om na te denken over de inzet van mobiele applicaties (Apps) in de, anno 2013, noodzakelijke online strategie.

  2.1.1 Wat is een App?

  Het aanbod aan mobiele devices is de afgelopen jaren in een rap tempo gegroeid en uitgebreid. Hiermee verschilt de weergave en navigatie sterk voor voor de mobiele apparaten, schermresoluties en besturingssystemen. Apps maken het mogelijk deze content te optimaliseren en succesvoller online te ondernemen.

  Een mobiele applicatie (App) is een programma, speciaal ontwikkeld voor mobiele devices, dat uiteenlopende functionaliteiten en mogelijkheden ondersteunt. De App wordt door mobiele gebruikers gedownload op het device en verschijnt op het beginscherm ervan als een icoon. Hierdoor is de applicatie snel en gemakkelijk te gebruiken. 

  2.1.2 Hoe faciliteert een App succesvol online ondernemen?

  De mogelijkheden met betrekking tot mobiele applicaties zijn zeer divers. Maar wanneer doen ondernemers er verstandig aan een App aan te bieden? En voor welke doelgroepen heeft een App toegevoegde waarde? Belangrijke aandachtspunten bij het formuleren van een succesvolle online strategie.

  Op het 'wanneer' bestaat helaas geen duidelijk afgebakend antwoord voor elke ondernemer. Een App is voor ondernemers interessant wanneer via deze IT toepassing beoogde doelgroepen beter bereikt worden. Dit geldt zowel voor interne als externe groepen. Op basis van getoonde cijfers kan vastgesteld worden dat klanten én werknemers steeds vaker mobiel en onderweg internetten.

  Efficiënter en succesvoller communiceren met doelgroepen

  Ondernemers moeten waken niet achter te lopen op deze groepen: de gemiddelde klant en werknemer adopteert tegenwoordig razendsnel innovatieve technologieën. Een App biedt de mogelijkheid efficiënter en succesvoller met deze doelgroepen te communiceren.

  Ten eerste kan een mobiele app online marketingboodschappen optimaliseren voor elk device. Een app aanbieden in Appstores kan daarnaast de zichtbaarheid en/of reputatie van een organisatie vergroten bij externe doelgroepen. Wees je als ondernemer dus bewust van de internetbehoeften van (potentiële) klanten en gebruik deze kennis bij het formuleren van een online communicatiestrategie.  

  Ten tweede kan een App marketing - en sales werkzaamheden automatiseren: efficiëntie van online CRM zal toenemen wanneer klantgegevens altijd en overal inzichtelijk zijn. Van de Nederlanders maakt momenteel al 60% gebruik van internet voor het werk. CRM Software wordt echter slechts door 19% van de bedrijven ingezet om klantgegevens te analyseren, blijkt uit gegevens van het CBS. Met een zakelijke app op devices van werknemers is het mogelijk CRM- activiteiten en 'flexwerken' enorm te optimaliseren.

  2.2 Soorten mobiele applicaties (Apps)

  Als ondernemers de stap hebben gezet om over te gaan tot het ontwikkelen van een zakelijke app, moet er een keuze gemaakt worden uit  verschillende soorten, met elk andere voor- en nadelen. 

  Er bestaan grofweg 2 soorten mobiele apps: Native Apps en Web Apps. Daarnaast worden er Hybride Apps en Universal Apps ontwikkeld, die beide enkele pluspunten van eerstgenoemde soorten combineren. 

  2.2.1 Native Apps

  De zogenaamde Native App is een mobiele applicatie die gebruik kan maken van interne features van een apparaat, zoals de camera, GPS of de contactenlijst. Deze mogelijkheid kan een welkome toevoeging betekenen voor bepaalde ondernemers.

  Een winkelketen die smartphone gebruikers de dichtstbijzijnde filialen wil tonen, heeft er bijvoorbeeld baat bij dat de locatie van de gebruiker wordt bepaald aan de hand van GPS. Ook salesmedewerkers die onderweg klantgegevens in willen zien en deze met de contactenlijst van het apparaat wil synchroniseren, zullen de Native App om deze mogelijkheid prefereren.

  Een Native App heeft echter ook enkele nadelen. Zo moet door een programmeur voor elk device en besturingssysteem (Android, iOS, Windows) in een aparte code geprogrammeerd worden. De kosten kunnen daarom snel oplopen wanneer je als ondernemer besluit een zakelijke App aan te bieden op verschillende platforms. Het is dan ook aan iedere ondernemer zelf om te bereken of de ROI (Return on Investment) het ontwikkelen van een Native App rechtvaardigt. 

  Voordelen Native App Nadelen Native App
  - Kan interne features van een mobiel device gebruiken (camera, GPS) - Ontwikkelingskosten zijn hoog: de App dient voor elk besturingssysteem apart gecodeerd te worden
  - Downloaden uit Appstores: Vergroot zichtbaarheid /imago organisatie - De mogelijkheden van een Native App hoeven geen toegevoegde waarde te hebben voor een ondernemer
  - Optimale gebruiksvriendelijkheid voor elk type gebruiker: unieke app voor elk platform - Plaatsen van de app in de verschillende stores kost geld
  - Gebruikt pushberichten (notificaties)   

  2.2.2 Web Apps

  Web Apps, daarentegen, worden met bestaande webtechnologie ontwikkeld. Het is daarom niet nodig om voor elk type device een unieke App te programmeren zoals bij de Native App het geval is: elk apparaat met een browser en de beschikking over internet geeft toegang aan de gebruiker.

  Tevens is het mogelijk de Web App te ontwikkelen gebruikmakend van 'Responsive Web Design', zodat weergave van de content en gebruiksvriendelijkheid van de App op alle verschillende platforms optimaal is, niet alleen op mobiele devices maar ook op de desktop en laptop.

  Ook Web Apps hebben echter enkele minpunten. Zo is het niet mogelijk om een Web App aan te bieden in de app stores. Mobiele gebruikers kunnen de app als icoon plaatsen op het beginscherm via een link op de normale website van de organisatie.

  The Financial Times koos in 2011 bewust voor een Web App in plaats van een Native App. De Amerikaanse krant wil geen vergoeding aan Apple ($99 per jaar + percentage opbrengst downloads) betalen voor het plaatsen van de App in de AppStore. FT houdt hiermee bovendien zelf de controle over eigen bezoekersgegevens.

  Het nadeel van Web Apps is dat interne features, zoals GPS en/of pushberichten, niet (of nauwelijks) gebruikt kunnen worden.

  Voordelen Web App Nadelen Web App
  - Kan in één taal geschreven worden voor alle devices en systemen; dus lagere ontwikkellings- en onderhoudskosten - Niet in App Stores beschikbaar
  - Geen vergoeding en percentage van opbrengsten afdragen aan Apple of Google - Geen pushberichten mogelijk
  - Optimale gebruiksvriendelijkheid voor elk type gebruiker en device door 'Responsive Web Design' - Gebruik van interne features device wordt niet ondersteund
  - Bezoekgegevens in eigen beheer (inloggen door klanten en medewerkers)
   

  2.2.3 Hybride Apps en Universal Apps

  Hybride apps zijn simpel gezegd Web Apps waar een soort 'schil' van een Native App omheen is gebouwd. Software als PhoneGap van Adobe maakt het mogelijk in één keer een Hybride App voor alle platforms te ontwikkelen. Het combineert hiermee enkele voordelen van beide typen.  

  Voordelen van de Hybride App:

  • het gebruiksgemak kan, net als bij de Web App, voor elk device geoptimaliseerd worden via Responsive Web Design
  • kan wél aangeboden worden in App Stores 
  • kan wél gebruikmaken van de interne device features 
  • mogelijk om pushberichten in te schakelen

  Een Universal App maakt het mogelijk een Native App op alle devices binnen een specifiek besturingssysteem optimaal weer te geven. Voor andere besturingssystemen dient echter nog steeds een aparte Native App ontwikkeld te worden. Universal design neemt hiermee wel een deel van de ontwikkelkosten weg. 

  Bij zowel de Web als de Hybride App wordt eigenlijk een mobiele versie van de website weergegeven. Bij de Native en Universal App wordt daarentegen unieke content ontwikkeld. Laatstgenoemden voelen daardoor over het algemeen beter aan dan de Hybride App en Web App. 

  Slimmer ondernemen via Apps

  Apps bieden ondernemers de mogelijkheid succesvoller online te ondernemen, aangezien interactie met zowel klanten als werknemers middels deze applicaties geoptimaliseerd wordt. CRM- en marketingactiviteiten worden effectiever en interne organisatieprocessen efficiënter vormgegeven.

  Er wordt dan ook met klem geadviseerd via een kosten-baten analyse een keuze te maken over de inzet van Apps in de essentiële online organisatiestrategie.

  Bronnen groeicijfers (mobiel) internetgebruik: KPCB Internet Trends Stanford, 2012; CBS StatlineMarketing OnlineTrendrapport internetgebruik 2012. Een Nederlands en Europees perspectief
 • 1. Het Uitgangspunt: Internetgebruik en Trends 2013

  Marloes Zweers
  28 mei 2013

  Een indrukwekkende groei in het internetgebruik op 'mobile devices' als smartphones (+11%) en tablets (+17%) in 2012, toont aan dat ondernemen steeds meer in de ‘Cloud’ (mobiel, onderweg en online) gebeurt. Welke internetontwikkelingen verdienen de onverdeelde aandacht van ondernemers? En hoe kunnen innovatieve IT toepassingen deze kennis vertalen naar succesvolle online strategieën?

  IT Oplossingen voor een Succesvolle Online Strategie” (Deel 1/3)

  In dit eerste deel in de serie “IT oplossingen voor een succesvolle online strategie” worden trends en ontwikkelingen aangaande internetgebruik en de implicaties hiervan voor ondernemers behandeld. Vervolgens wordt uitgelegd welke IT oplossingen op deze kennis inspelen en ‘online’ ondernemen optimaliseren.  Twee oplossingen - mobiele applicaties en Responsive Web Design- worden in deel 2 en 3 voor u geëvalueerd.

  1.1      Internet trends: cijfers & statistieken

  IT innovaties worden in een hoog tempo geadopteerd door medewerkers en klanten. Hierdoor is internetten anno 2013 allesbehalve plaats- en tijdsgebonden. Dit is de belangrijkste conclusie van verschillende rapporten en onderzoeken die onlangs gepresenteerd zijn. Als ondernemer dient u van dergelijke internetontwikkelingen op de hoogte te zijn, zodat u deze kennis kan inzetten om slimmer online te ondernemen. Daarom de belangrijkste cijfers voor ondernemers op een rij:

  1.1.1    Wie? (Gebruikers)

  • 94% van de Nederlandse huishoudens heeft toegang tot internet – Hoogste score van Europa
  • 87% van de Nederlanders gebruikt internet dagelijks
  • Het aantal 'digibeten' in Nederland (minimaal een jaar geen internet gebruikt) is gedaald naar 6%; tegenover 13% in 2007 (Trendrapport Internetgebruik 2012)

  1.1.2    Wat? (Devices)

  Met 'devices' worden de apparaten bedoeld die worden gebruikt om toegang tot het internet te verkrijgen en waarmee online content wordt bekeken. De populairste devices in Nederland zijn de laptop, desktop, smartphone en in toenemende mate de tablet.

  • In 2012 was voor het eerst de laptop het meest gebruikte medium voor internettoegang
  Aandeel (%) 'Device bezit'
    Desktop Smartphone Tablet
  2011 73 31 10
  2012 67 42 27
  a. Percentage Nederlanders in het bezit van een desktop computer, smartphone en/of tablet

  1.1.3    Waar? (Locatie)

  • Thuis, op het werk en ‘onderweg’
  • 21% van de hoogopgeleiden werkt minimaal één keer per week thuis

  Nederlanders maken gemiddeld 4 uur en 48 minuten gebruik van internet op een werkdag, tegenover 4 uur en 18 minuten op een vrije dag. Vooral hoogopgeleiden maken op werkdagen veel gebruik van internet (5 uur en 36 minuten). Dit vertaalt zich ook in de positieve houding die Nederlanders hebben tegenover de combinatie van werk en internet. Het ‘nieuwe werken’ (werknemers kiezen zelf waar en wanneer ze werken) heeft er bovendien toe geleid dat de fysieke locaties ‘thuis’, ‘werk’ en ‘onderweg’ niet langer afgebakende definities hebben.

  • De afgelopen 2 jaar is het wereldwijde aandeel mobiel internetverkeer (% van het totale internetverkeer) mede hierdoor ruim verdrievoudigd (Internet Trends Stanford, 2012)

  1.1.4    Waarom? (Doel internetgebruik)

  • Internet wordt zowel voor persoonlijke als zakelijke doelen intensief gebruikt
  • Bijna 8 op de 10 Nederlanders gebruikt 1 of meerdere sociale media (SMO 2013)
  Motivatie Internetgebruik
    16-35 36-55 55+
  Informatie 3.9 4.2 4.1
  Vermaak 3.9 3.8 3.7
  Interactie 3.8 3.7 3.7
  Transactie 3.7 3.8 3.6
  Ontwikkeling 3.5 3.5 3.5
  Ontspanning 3.0 2.8 2.8
  Community 2.9 2.7 2.6
  Carrière 2.9 2.7 2.4
  b. Motivaties internetgebruik onder Nederlanders per leeftijdscategorie (1 = Geen motivatie; 5 = Hoge motivatie)

  Social Media Gebruik
    Facebook YouTube LinkedIn Twitter Google+ Hyves
  Aantal Gebruikers 7,9 7,1 3,9 3,3 2 1,2
  Dagelijkse Gebruikers  5 0,9 0,4 1,6 0,5 0,3
  Aandeel (zeer) loyale gebruikers  89% 93% 91% 86% 78% 52%
  c. Aantal Nederlanders (miljoenen)/ Loyaliteit (%) per sociaal medium

  De groei van het aantal Facebook- en YouTube-gebruikers zwakt af, omdat de sociale media tegenwoordig door de consument als gevestigde communicatiekanalen worden ervaren en niet langer als een hype.

  1.2      Integratie IT oplossingen met organisatiestrategieën

  De implicaties die deze cijfers hebben voor de ontwikkeling van een online organisatiebeleid dienen niet onderschat te worden. Zoals blijkt wordt online content in toenemende mate 'onderweg', op elk moment van de dag gebruikt en bekeken. Oplossingen uit de informatie technologie optimaliseren weergave van online content via verschillende devices. Daarnaast verhogen deze IT toepassingen de prestatie van uw Online CRM en organisatieprocessen.    

  1.2.1   IT & (mobiele) Devices

  Consumenten en medewerkers maken tegenwoordig gebruik van een uiteenlopend aanbod aan devices om online zowel met bedrijven als elkaar te communiceren. Hoewel in Nederland internettoegang via een desktop en/of laptop  nog het meest gebruikt wordt, toont recent onderzoek een substantiële groei aan in internetten via mobiele devices.

  Deze groei wordt versterkt door de populariteit van het ‘Bring Your Own Device’ (BYOD) beleid, waarbij werknemers eigen devices mogen gebruiken voor zakelijke doeleinden.  Dit beleid wordt met name gehanteerd omdat organisaties de ontwikkelingen op het gebied van mobiele apparatuur nauwelijks kunnen bijhouden; innovatieve producten worden momenteel sneller geadopteerd door medewerkers en klanten. De eerste drie stadia in de levenscyclus van innovaties volgen elkaar hiermee sneller op dan ooit. De totale levensduur wordt hiermee echter ook sterk verminderd.

  d. Innovatietheorie van Rogers

  De verschillen tussen deze apparaten beperken zich niet alleen tot schermgrootte; ook het besturingssysteem (iOS, Android) en de manier van navigeren (muis of ‘touch’) verschilt sterk onderling.  IT oplossingen, zoals ‘Responsive Design’ en mobiele applicaties, zorgen ervoor dat deze verschillen niet ten koste gaan van de gebruiksvriendelijkheid en weergave van online content.

  1.2.2   IT & CRM

  Om marketingdoelstellingen te halen is het van groot belang dat CRM optimaal en rendabel wordt ingezet. CRM, ‘Customer Relationship Management’, behelst alle activiteiten die een bedrijf onderneemt om relaties met klanten aan te gaan, te beheren en te versterken. Het gaat hierbij dus zowel om acquisitie van nieuwe klanten als om het beheren van bestaande klantrelaties.  Voldoende klantinzicht is uiteraard nog altijd waar CRM om draait; internetmogelijkheden vragen echter om een nieuwe invulling van de functie: ‘Online CRM’.

  Er is sprake van een wederkerige relatie tussen IT en CRM;

  • Klantinzichten zijn noodzakelijk om (online) strategieën te formuleren, waarbij IT oplossingen faciliteren in de interactie met  de doelgroepen
  • IT oplossingen optimaliseren CRM: klantgegevens worden via geautomatiseerde toepassingen verzameld, geanalyseerd en verwerkt.

  CRM is tegenwoordig tevens onlosmakelijk verbonden met CRM software. Middels dergelijke software worden klantgegevens opgeslagen en beheerd. Het toenemende gebruik van mobiele devices vergroot de vraag naar ‘Online CRM’-toepassingen, ofwel de mogelijkheid om altijd en overal klantinzichten te beheren. Voor succesvolle implementatie van Online CRM zijn de volgende ingrediënten noodzakelijk:

  1. ‘Cloud-sourcing’ – Via de ‘Cloud’ zijn gegevens altijd en overal inzichtelijk: er wordt via internet op het systeem of de software ingelogd
  2. Responsive Design/Mobiele Applicaties- Optimale weergave en gebruiksgemak op verschillende devices
  3. Integratie van de CRM functie in andere organisatiefuncties en –systemen - zoals sales, marketing, statistieken, databases en communicatie (website en e-mail )

  1.2.3   IT & Interne organisatieprocessen

  Internetgebruik is in Nederland zeer nuttig voor zakelijke doeleinden: een meerderheid van de Nederlandse werknemers gaf aan zijn werk zonder internet minder goed uit te kunnen voeren. Internet wordt dan ook massaal gebruikt voor zakelijke doeleinden en de effecten worden over het algemeen (zeer) positief gewaardeerd, zoals uit de volgende grafiek blijkt.

  Internetgebruik van Nederlandse werknemers
    % Nederlandse werknemers
  is door internet sneller gaan werken 57%
  kan meer werk verzetten 53%
  heeft bij dezelfde input een hogere output 55%
  vindt dat de kwaliteit van zijn werk beter is geworden 55%
  is flexibeler in zijn werktijd 49%
  vindt dat zijn werk gevarieerder is geworden 54%
  heeft meer contact met zijn collega’s 32%
  e. Positieve effecten van internet op de werkvloer

  ICT-professionals ervaren de effecten van ICT op het werk over het algemeen eveneens als positief. Met name het effect op  'Effectievere bedrijfsprocessen', 'Verbeteren prestaties' en 'Nieuwe mogelijkheden bieden' wordt hoog gewaardeerd.

  Een Private Social Network (sociaal intranet) biedt medewerkers de mogelijkheid te allen tijde met elkaar te communiceren en kennis te delen, zodat participatie, efficiëntie en prestaties vergroot worden. Ook bieden dergelijke netwerken uitkomst bij ‘het nieuwe werken’, aangezien gegevens op het werk, thuis en onderweg beheerd kunnen worden.

  Conclusie

  Het aantal internetgebruikers in Nederland is ook in 2012 weer gegroeid, waardoor in tegenwoordig bijna alle Nederlandse huishoudens toegang tot het internet hebben. Dit gebeurt allang niet meer alleen via een desktop computer, maar steeds meer via mobiele devices, zoals smartphones en tablets. Deze devices worden zowel door consumenten als medewerkers in toenemende mate gebruikt om online informatie uit te wisselen en verzamelen.

  In navolging van eerdere onderzoeken en rapporten, wordt ook hier geconcludeerd dat ondernemen steeds vaker online, mobiel en onderweg gebeurt. Slimme ondernemers gebruiken deze kennis in hun voordeel door informatie-uitwisseling met klanten en werknemers in de Cloud te organiseren.

  Een tweede advies aan ondernemers is om verschillende IT toepassingen in één platform te integreren.  Online CRM-toepassingen en Private Social Networks kunnen bijvoorbeeld in een geïntegreerd ‘eco-systeem samengebundeld worden. De CRM functie en interne organisatieprocessen zullen op deze manier sterk verbeterd worden in termen van effectiviteit en efficiëntie.

  Tenslotte zijn ‘Responsive Design’ en/of een mobiele applicatie een vereiste voor optimale weergave van uw online content op verschillende devices. Aangezien het aanbod van devices in de toekomst alleen maar uitgebreider zal worden, is dit een investering die zichzelf voor ondernemers ruimschoots terugbetaald- als de mogelijkheden tenminste optimaal gebruikt worden!  Lees over deze oplossingen meer in deel 2 en 3 van deze reeks.

  Als ondernemer moet u dus slimme keuzes maken met betrekking tot IT oplossingen in uw online strategie. Wees succesvol door voorop te lopen!

 • Bouw en versterk de relaties met uw publieksgroepen.

  Bram Huirne
  06 februari 2013

  Met een business content netwerk brengt u gelijkgestemden samen op een platform waarin zakelijke informatie centraal staat. Dit biedt tal van mogelijkheden, waarvan de belangrijkste is dat u in staat bent om uw marketinginspanningen te richten op een specifiek en geïnteresseerd publiek. U bouwt publieksgroepen rond uw eigen website.

  Wat is een content netwerk?

  Content netwerken zijn websites die informatie verschaffen in verschillende vormen (zoals artikelen, onderzoek, blogs, consumentenproducten, etc.). Een content netwerk kan tal van functies hebben. Denkt u aan het delen, bespreken en downloaden van producten of media, maar ook het deelnemen aan creatieve wedstrijden, het delen van expertise over een bepaald onderwerp en de aanschaf van producten.

  De techniek maakt het mogelijk om grote hoeveelheden informatie op een slimme manier te filteren en te presenteren. Zo kunnen gebruikers snel en makkelijk de informatie vinden waarnaar ze op zoek zijn. Ook kunnen deelnemers aan het netwerk hun eigen informatie aanbieden. Door 'crowdsourcing' wordt uw aanbod op die manier completer en up-to-date. Bovendien worden deelnemers zo actief betrokken bij het aanbod en uw organisatie.

  Professionele content netwerken van Genkgo

  Genkgo bouwt professionele content netwerken die de juiste aansluiting vinden bij uw doelgroep. Hierbij wordt gewerkt vanuit een bestaand concept, waarbij ontwerp, techniek en functionaliteit na onderzoek wordt afgestemd op de specifieke behoeften van het publiek dat u wilt aanspreken. Samen met u creëren we een rijke gebruikservaring voor uw doelgroep en een succesvol content netwerk.

  Hebben wij uw interesse gewekt? Kijk hier voor meer info of het aanvragen van een offerte.

 • Private Social Networks verbeteren kennismanagement binnen uw bedrijf

  Frederik Bosch
  06 februari 2013

  De schaal waarop mensen deelnemen in sociale netwerken is groot en groeiende. Vanuit die ontwikkeling zien wij bij bedrijven in toenemende mate behoefte aan kleinschalige en besloten netwerken. Zogenoemde Private Social Networks zorgen ervoor dat deze bedrijven beter in staat zijn kennis te managen. Daarnaast worden personeel en/of klanten op een efficiënte manier bij elkaar gebracht.

  Wat is een Private Social Network?

  Een private (social) network is een besloten online plaats, waar in groepen mensen met gemeenschappelijke doelen bijeen kunnen komen om samen te werken en informatie uit te wisselen. Dit kan bijvoorbeeld tussen klanten, werknemers of professionals, en kan ongeacht tijd en plaats plaatsvinden. Net zoals bij bekende sociale netwerken als Facebook en Linkedin, is de drijver van van succesvolle online private communities de behoefte van mensen om betrokken te zijn met elkaar.

  In tegenstelling tot de grootschalige, publieke sociale netwerken als Facebook en Linkedin, waar iedereen zich bij kan aansluiten, zorgt een kleine online community ervoor dat uw communicatie niet openbaar is. Vanuit een persoonlijke omgeving kunnen gebruikers discussiëren over vakkennis, bedrijfsupdates delen en interne zaken bespreken. Zodoende wordt kennis bijeengebracht en centraal besproken. Kennismanagement wordt dus eenvoudiger. Bovendien is het voor deelnemers makkelijker om grip te houden op de onderlinge communicatie. Het voorkomt volstromende e-mail inboxen.

  Wat heeft Genkgo hier te bieden?

  Het private social network van Genkgo meet zich aan de moderne toepassingen van het internet. Een optimale gebruikerservaring staat voorop met een goed design, nieuwe technologie en gebruiksvriendelijke user interface. Gebruikers hebben mobiele toegang tot het netwerk, ze kunnen inloggen van buiten de organisatie, het systeem is eenvoudig en snel. Waar wacht u nog op?

 • De zes redenen om over te stappen op administratiesoftware van Genkgo

  Bram Huirne
  04 februari 2013

  Software zal de rol van een boekhouder of administratieve medewerker niet geheel vervangen. Waarom zou u dan willen overstappen? Om zes redenen:

  U wilt:

  1. Op elk moment, op elke plaats uw gegevens raadplegen.

  De bedrijfsadministratie software van Genkgo installeert u niet op een pc. Het werkt namelijk in uw favoriete web browser, waardoor u overal toegang hebt tot uw administratie omgeving. U weet altijd waar u aan toe bent met betrekking tot uw klanten, medewerkers en leveranciers.

  2. Uw administratie koppelen aan uw website, CRM en marketinginspanningen.

  De administratiesoftware maakt deel uit één geïntegreerd platform: het IT ecosysteem van Genkgo. Dat betekent dat al uw IT zaken op elkaar zijn aangesloten. Met een klik van de muis stuurt u een opgemaakte e-mail naar uw debiteuren, u geeft uw klanten toegang tot een eigen omgeving op uw website, betalingen die op uw website worden gedaan worden automatisch verwerkt in uw boekhouding, enzovoort.

  3. Profiteren van een transparant maandelijks tarief.

  U hoeft geen cd-rom's meer aan te schaffen. U betaalt namelijk een vast bedrag per maand voor het gebruiken van onze software. Bovendien blijft u eigenaar van uw eigen data. Op elk moment van het jaar kunt u opzeggen.

  4. Automatische back-ups, updates en verbeteringen.

  Genkgo zorgt ervoor dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over back-ups en veiligheidszaken. Ons team is blijvend bezig om de software die u gebruikt te verbeteren en uit te breiden.

  5. De juiste beslissingen maken, op het juiste moment.

  U kunt met een klik van uw muis een overzicht krijgen van uw klanten, uw financiële situatie en uw communicatie. Administratie wordt zo beperkt tot een controle. U weet altijd waar u aan toe bent. U hebt overzicht.

  6. Tijd besparen door sneller en effectiever te kunnen werken.

  Dankzij de de slimme technologie van Genkgo kan u met slechts enkele klikken uw facturen opmaken en versturen, automatische betalingen uitvoeren, uw boekhouding raadplegen, etcetera. U werkt sneller, maakt minder fouten en kunt zich beter richten op core business.

  Hebben wij uw interesse gewekt? Lees hier meer over onze oplossingen voor bedrijven.