Ons verhaal

De missie van Genkgo

Genkgo helpt mensen, gemeenschappen en organisaties zich beter te manifesteren in de snel veranderende informatiemaatschappij.

Waarom bestaan wij

Genkgo wil de versnippering van softwareoplossingen tegengaan, omdat dit een succesvol bijeenbrengen van mensen en organisaties in de weg staat. Zij doet dit door technologie in te zetten op één geïntegreerd platform: een ecosysteem, dat plaats biedt aan de belangrijkste activiteiten van de gebruiker.

Hoe doen wij dit

Genkgo stoelt haar activiteiten op drie pijlers:

1. Vooropstaan in innovatie

Door de essentiële elementen uit de overweldigende stroom aan innovatieve technologieën te vergaren is Genkgo in staat om haar klanten te voorzien van een hoogwaardig product met een breed scala aan toegankelijke toepassingen.

2. Respecteren van omgeving

Cloud-software kan een zware belasting zijn op het milieu. Voor onze data-warehousing doen wij alleen zaken met betrokken en gecertificeerde partners. Genkgo maakt daarom bewust deel uit van een groene en energiebesparende waardeketen.

3. Beschermen van privacy

Onze klanten hebben het recht op vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. Daarom houden wij informatie veilig. Klanten blijven de eigenaar van hun data en Genkgo staat niet toe dat gegevens van klanten beschikbaar zijn voor extern gebruik door derden.

Waarmee doen wij dit

Kijk hier voor de oplossingen van Genkgo.